Pressmeddelanden 28 februari 2012

Nokas förvärvar G4S Cash Solutions

Wistrand har varit rådgivare till Nokas i dess förvärv av G4S Cash Solutions (Sverige) AB från G4S-koncernen. G4S Cash Solutions (Sverige) AB bedriver verksamhet inom kontanthantering. Bolaget har 550 anställda och en årlig omsättning om MSEK 500.

Nokas är en nordisk säkerhetskoncern med verksamhet i Norge, Sverige, Danmark och Polen. Koncernen är indelad i två divisioner; Cash Handling och Security & Safety och har cirka 3 500 anställda samt en omsättning om cirka NOK två miljarder. Nokas huvudägare är Orkla, DnB, Stiftelsen Fritt Ord och management.

Wistrands team har bestått av Per Dalemo, ansvarig delägare, samt Martin Wedén, Henrik Saalman, Lars Gahnström, Tobias Bengtsson, Jenny Palmberg och Frida Toveby.

Säljaren företräddes av Baker & McKenzie genom Mattias Hedvall, ansvarig delägare, samt Fredrik Vinstock och Katarina Häggqvist.

För mer information:
Per Dalemo
Wistrand, telefon: +46 708 77 56 73

Peter Wesenberg
Koncerndirektör för Nokas Cash Handling, telefon: +47 905 23 970