Pressmeddelanden 20 maj 2013

Nokas förvärvar Inspira Bevakning AB

Wistrand har varit rådgivare till Nokas vid dess förvärv av Inspira Bevakning AB. Inspira Bevakning AB bedriver bevakningsverksamhet med bas i Stockholm. Bolaget har varit verksamt sedan 1984 och har cirka ca 120 anställda.

Nokas är en nordisk säkerhetskoncern med verksamhet i Norge, Sverige, Danmark och Polen. Bolaget är indelat i två divisioner, Cash Handling och Security & Safety, och kan därmed som enda aktör på den svenska marknaden erbjuda en total säkerhetslösning. Bolaget grundades 1987 och har växt kontinuerligt sedan starten, och har idag cirka 3 500 medarbetare.
De största ägarna är Orkla, DNB, Stiftelsen Fritt Ord samt Jul Holding vid sidan av bolagets ledning.

Wistrand har biträtt Nokas genom Per Dalemo, ansvarig delägare, samt huvudsakligen Henrik Saalman och Martina Blomberg.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E-mail: per.dalemo@wistrand.se
Tel: +46 708 77 56 73