Pressmeddelanden 22 maj 2013

Nokas förvärvar Safeab

Wistrand har varit rådgivare till Nokas vid dess förvärv av Safeab Sverige AB. Safeab Sverige AB bedriver verksamhet inom låsteknik. Verksamheten bedrivs i och kring Västerås. Säljare är bolagets grundare som båda är verksamma i bolaget.

 

Nokas är en nordisk säkerhetskoncern med verksamhet i Norge, Sverige, Danmark och Polen. Bolaget är indelat i två divisioner, Cash Handling och Security & Safety, och kan därmed som enda aktör på den svenska marknaden erbjuda en total säkerhetslösning. Bolaget grundades 1987 och har växt kontinuerligt sedan starten, och har idag cirka 3 500 medarbetare. Nokas största ägare är Orkla, DNB, Stiftelsen Fritt Ord, Jul Holding samt management.

Wistrand har biträtt Nokas genom Per Dalemo, ansvarig delägare, samt Henrik Saalman och Martina Blomberg.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E-mail: per.dalemo@wistrand.se
Tel: +46 708 77 56 73