Nyheter 20 maj 2013

Ny bok om entreprenadfrågor av Stig Hedberg och Eilert Andersson

Under våren släpptes en ny bok inom entreprenadrättens område. Boken behandlar  så kallade ÄTA-arbeten (Ändrings-, Tilläggs- och Avgående arbeten) och är skriven av Eilert Andersson, advokat, Wistrand Advokatbyrå och Stig Hedberg, entreprenadrättslig expert, tidigare ledamot i Byggandets Kontraktskommitté.

Boken ”ÄTA-arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06” är huvudsakligen skriven för jurister verksamma inom entreprenadrätt, men vänder sig även till övriga verksamma inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen, till exempel kalkylatorer, entreprenadchefer och företagsledare.

I boken behandlas omfattningen av kontraktsarbeten, dvs. vad som ingår respektive inte ingår i ursprungligt uppdrag och därmed i det – normalt avtalade – fasta priset. Vidare behandlas formalia kring ÄTA-arbeten,  vad som krävs för att entreprenören ska ha rätt till kostnadsreglering. Boken innehåller även en mer detaljerad beskrivning av den ekonomiska reglering som följer av ÄTA-arbeten, tidsfrister samt närliggande entreprenadrättsliga frågor.

Författare till boken är Stig Hedberg och Eilert Andersson. Stig Hedberg har ägnat sig åt entreprenadjuridiken i drygt 40 år och har under den tiden hållit många utbildningar och skrivit åtskilliga böcker inom området. Han var också delaktig vid framtagandet av AB 92, föregångaren till AB 04. Han har varit engagerad i Entreprenadjuridiska föreningen och suttit med i Byggandets Kontraktskommitté. Därigenom har han lobbat för att få fler yngre jurister att intressera sig för entreprenadjuridik.

En som fastnade för entreprenadjuridiken redan tidigt i sin karriär är Eilert Andersson, advokat och delägare vid Wistrand Advokatbyrå. Boken är hans första, men han har arbetat med fastighets- och entreprenadrättsliga frågor i drygt tio år och är en flitigt anlitad föreläsare inom området.

Boken släpptes i april och efterfrågan har varit stor, uppger förlaget Svensk Byggtjänst.

För mer information:
Eilert Andersson, partner, Wistrand Advokatbyrå
E-post: eilert.andersson@wistrand.se
Tel: +46 31 771 21 64
Mobil: +46 701 47 81 37