Nyheter 17 februari 2011

Ny bok om Företagsöverlåtelser

Nu lanseras boken ”Företagsöverlåtelser – den legala processen”, skriven av Magnus Forssman på Wistrand Advokatbyrå. Boken är den första i sitt slag och fyller ett stort tomrum i den juridiska litteraturen.

 

– Det är ett stort steg från den teoretiska juridiska utbildningen till det praktiska arbetet som affärsjurist. Genom att skriva ett internt dokument till våra yngre biträdande jurister ville vi göra det enklare att snabbt ta klivet från teoretiker till praktiker, säger Magnus Forssman.

Stort behov även bland andra jurister
Projektet växte snabbt – snart hade det interna dokumentet blivit ett utkast till Magnus första bok.

– Jag insåg snabbt att behovet även fanns bland andra som inte dagligen arbetar med företagsöverlåtelser.

Målet blev att skriva en bok som även bolagsjurister, domare och skiljemän kan använda för att snabbt sätta sig in i frågor kring företagsöverlåtelser.

– Det finns en klyfta mellan skiljemän och domare å ena sidan och praktiskt verksamma M&A-advokater å andra som behöver överbryggas. Och det är något som jag hoppas att den här boken ska bidra till, fortsätter han.

Boken fokuserar på den juridiska rådgivarens praktiska arbete utifrån gällande rätt. De olika stegen i processen som till exempel due diligence, avtalsförhandling och tillträde behandlas utförligt med en mängd exempel från affärslivet.

– Det finns en rad fällor inom företagsöverlåtelsen som man riskerar att hamna i. Denna bok ska hjälpa läsaren att navigera sig förbi dem, säger Magnus Forssman.

För mer information:
Magnus Forssman, advokat och delägare
E-post: magnus.forssman@wistrand.se
Tel: +46 (0) 8 50 72 00 69
Mobil: +46 (0) 709 50 72 69

Läs mer om boken på förlagets hemsida.