Nyheter 21 maj 2015

Ny bok om reglering av marknadsföring i olika länder

Wistrands Erik Ullberg och Michael Plogell medverkar i den nya boken “Advertising Law: A Global Legal Perspective”, som nyligen utgivits av Global Advertising Lawyers Alliance (”GALA”).

Boken ger en översikt över hur reklam och marknadsföring regleras i 55 länder, från Argentina till Zimbabwe. Varje lands reglering beskrivs i ett eget kapitel, som också innehåller också detaljerad information om andra viktiga reklam- och marknadsföringsfrågor, som till exempel förmånserbjudanden, säljfrämjande och otillåtna åtgärder, informationskrav för kommersiella budskap, sociala medier och integritet m.m.

”Reklam färdas idag gränslöst mellan länder och boken illustrerar det omfattande och skiftande regelverk som gäller. Boken har kanske sin främsta förtjänst inom företag med internationella ambitioner, men bör också fungera väl som ett övergripande uppslagsverk för enskilda marknader”, säger Erik Ullberg och Michael Plogell som har författat det svenska kapitlet i boken.

Läs mer om boken på GALA:s hemsida här.