Nyheter 8 november 2008

Ny delägare till Wistrand i Göteborg

Wistrand har rekryterat Per Dalemo som ny delägare till Göteborgskontoret.

Per Dalemo, som främst arbetar med företagsöverlåtelser och kommersiella avtal, är för närvarande delägare på MAQS Law Firm. Per kommer att ingå i Wistrands verksamhetsgrupp för företagsöverlåtelser och bolagsrätt. – Det är särskilt glädjande med denna typ av rekryteringar av framstående yngre advokater, eftersom det visar att Wistrand ses som en framtidsbyrå på marknaden, säger Mårten Hulterström, Wistrands styrelseordförande. För frågor, kontakta Mårten Hulterström, marten.hulterstrom@wistrand.se.

Kontakt