Nyheter 3 oktober 2016

Ny Patent- och marknadsdomstol inrättas

Ur Wistrand News #4

Från och med den 1 september handläggs nu nästan alla immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsrättsliga mål och ärenden i de nyinrättade Patent-och marknadsdomstolarna. Det tidigare uppdelade systemet utgår och en enhetlig domstolsprövning kommer förhoppningsvis bidra till ett effektivare system av högre kvalité. Genom reformen försvinner bland annat att det ofta tillämpande eninstansförfarandet för marknadsrättsliga mål.

Konsumentombudsmannen kommer från och med den 1 oktober få utökade möjligheter att meddela omedelbara sanktioner för att upprätthålla ett starkt konsumentskydd. Sanktionen marknadsföringsavgift kommer även tydligare att regleras i lagtexten för ökad förutsebarhet.

Christel Rockström, Advokat/Partner
E: christel.rockstrom@wistrand.se
T: +46 8 50 72 00 45

Erik Ullberg, Advokat/Partner
E: erik.ullberg@wistrand.se
T: +46 706 26 21 76