Nyheter 15 mars 2012

Ny praxis avseende paketering av fastigheter leder till oro i fastighetsbranschen

Erik Klinton, Peter Brandt och Jonas Blomquist, advokater vid Wistrand, har skrivit en artikel i den danska tidningen ”Skat Udland – Tidsskrift for International beskatning”, januari 2012.

Artikeln sammanfattar svensk skattepraxis gällande s k fastighetspaketeringar.

Efter publiceringen har dessutom ytterligare ett förhandsbesked lämnats av Skattenämnden (meddelat 2011-12-12), vilket bekräftar äldre praxis att en enskild paketering i normalfallet leder till en skattefri transaktion.

Läs hela artikeln här.

För mer information, kontakta
Erik Klinton
erik.klinton@wistrand.se
031-771 21 41

Peter Brandt
peter.brandt@wistrand.se
031-771 21 77

Jonas Blomquist
jonas.blomquist@wistrand.se
040-669 71 02