Nyheter 5 januari 2012

Ny praxis från Högsta domstolen om prövning av miljömål

Krönika ur senaste numret av Recycling av Rudolf Laurin, advokat och delägare Wistrand.

Den 24 november 2011 meddelade Högsta domstolen beslut i en fråga som kan få stor principiell betydelse för kommande prejudikatbildning på miljörättens område.

Läs hela artikeln här >>