Nyheter 18 december 2018

Nya delägare vid Wistrands Stockholmskontor

Vi har glädjen att meddela att Fredrik Thor, Ólafur Steindórsson och Ulf Forsman utsetts till nya delägare vid Stockholmskontor från och med den 1 januari 2019.

”Vi är glada över att kunna meddela valet av tre nya delägare från våra egna led”, säger Fredrik Råsberg, Managing Partner på Wistrands Stockholmskontor. “De har alla gedigen erfarenhet inom sina respektive expertisområden och har visat stort engagemang i byrån och våra klienter. Med dessa utnämningar säkerställer vi att Wistrand även fortsättningsvis bibehåller sin position som en av de ledande fullservicebyråerna i Sverige. Vi är stolta över att välkomna Fredrik, Ólafur och Ulf som delägare, och ser fram emot deras och byråns fortsatta framgång.”

Fredrik Thor är specialiserad inom insolvensförfaranden och erhåller löpande uppdrag som konkursförvaltare och likvidator. Fredrik anslöt till byråns Stockholmskontor under 2010, efter att dessförinnan tjänstgjort som notarie vid såväl Stockholms tingsrätt som Kronofogdemyndigheten. Fredrik är medlem i Sveriges advokatsamfund.

Ólafur Steindórsson är specialiserad inom transaktionsjuridik, IT och telekom samt allmän avtals- och bolagsrättslig rådgivning, med särskilt fokus mot tech-branschen samt bolag i tidiga faser. Ólafur anslöt till byråns Stockholmskontor under 2012, och var dessförinnan verksam som biträdande jurist på Kilpatrick Townsend samt Rödl & Partner. Ólafur är medlem i Sveriges advokatsamfund.

Ulf Forsman har omfattande erfarenhet av bank- och finansieringsrelaterad juridik. Ulf är specialiserad på bland annat fastighetsfinansiering, exportfinansiering, förvärvsfinansiering samt kapitalmarknadsfinansiering. Ulf anslöt till byråns Stockholmskontor under 2009 som counsel. Dessförinnan var han verksam som chefsjurist på Ericsson i Latinamerika samt som solicitor och advokat på olika advokatbyråer i London. Ulf är både svensk advokat och engelsk solicitor.

För mer information:
Fredrik Råsberg, Advokat / Managing Partner
E: fredrik.rasberg@wistrand.se
T: +46 8 50 72 00 47
M: +46 709 50 72 47