Nyheter 8 december 2020

Nya regler för utstationering av arbetstagare i Sverige

Lagen om utstationering av arbetstagare (1999: 678) infördes i Sverige för att uppfylla kraven för att genomföra EU: s direktiv om utstationering av arbetstagare (96/71 / EG). Nyligen har ändringar gjorts i utstationeringslagen på grund av ändringar i EU-lagstiftningen, av vilka några presenteras i den här artikeln. På grund av de senaste förändringarna kan utländska arbetsgivare behöva följa svenska anställningsvillkor för utstationerade anställda i större utsträckning än tidigare.

Vidare godkände riksdagen den 4 november 2020 ett förslag om att införa ett så kallat arbetsgivarkoncept i Sverige. Den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2021. Kort sagt kommer den nya lagstiftningen att leda till svensk skatteplikt för många korttidsarbetare och affärsresenärer som är anställda utomlands och som inte tidigare har varit skattskyldiga i Sverige. Följaktligen kommer många utländska arbetsgivare att behöva registrera sig hos Skatteverket för att följa svenska rapporteringsstandarder varje månad.

I det senaste numret av  Employment & Benefits Newsletter från International Law Office skriver Viktoria Hybbinette och Justus Pettersson mer om förändringarna.

Läs nyhetsbrevet här (på engelska): New_rules_on_posting_of_workers_in_Sweden