Nyheter 14 april 2022

Nya regleringar för handel med kryptovalutor är att vänta från Bryssel

Ur ett svenskt perspektiv har kryptovalutor varit sällsamt oreglerat. Ur ett rent skatteperspektiv behandlas det som en ”övrig tillgång”, och är inte att jämställa med ett värdepapper. Finansinspektionen har förvisso så sent som hösten 2021 meddelat att utvinning av kryptovalutor, s.k. ”mining” borde förbjudas. Bakgrunden till Finansinspektionens yttrande är att mining är energikrävande och därför hotar klimatomställningen.

Även i förhållande till kryptovalutor som placeringstillgång för privatpersoner har Finansinspektionen intagit en negativ och varnande inställning. Det finns ingen reglering och därför inte heller några konsumentskyddande regler att tillgå. Vidare menar Finansinspektionen att det finns en hög risk att kryptotillgångar används för penningtvätt och terrorfinansiering.

Ytterligare reglering på EU-nivå
Nu har EU-parlamentet röstat för att reglera hela kryptoindustrin. Det man önskar uppnå är att handelsplattformarna för kryptovalutor ska omfattas av striktare regler kring just penningtvätt och terrorfinansiering. Målsättningen är att varje transaktion, oavsett dess storlek, ska bli spårbar och transparent. Kortfattat önskar man att anonymiteten för avsändaren och mottagaren av kryptovalutor ska försvinna och att handelsplattformar för kryptovalutor ska lyda under villkor som liknar dem för handelsplatser för värdepapper.

Rent praktiskt är tanken att handelsplatserna inte ska kunna göra uttag till privatpersonernas wallets utan att de först bevisar ägandet till den relevanta wallet:en.

Motstånd från industrin
Flera stora aktörer inom kryptoindustrin har presenterat välgrundad kritik mot förslaget och varnar för riskerna att överreglera innovativ teknik. Givet att det avser ett försök att reglera något som i sin renaste natur är globaliserat och decentraliserat är frågan vad lagstiftningen skulle innebära i stort. Kommer det bli en tandlös tiger – vars enda resultat blir att flytta kryptoindustrin från Europa till andra mer teknikvänliga jurisdiktioner, eller kommer den faktiskt minska risken för penningtvätt?

Vad som däremot torde stå klart är att regleringen ger upphov till en betydligt ökad  administrativ börda för samtliga kryptobörser inom EU.

Vad sker nu?
Att EU-parlamentet röstat för regleringen innebär inte att den blir lag ännu. Nästa steg är att EU-parlamentets ledamöter inleder förhandlingar med medlemsländerna i Europarådet för den slutliga utformningen av reglerna. EU-parlamentet förväntas rösta igenom förslaget i plenum under april månad 2022.