Nyheter 1 mars 2016

Nya riktlinjer för marknadsföring via bloggar och sociala medier

I det senaste numret av Global Advertising Lawyers Alliance’s (GALA) nyhetsbrev skriver Wistrands marknads- och immaterialrättsexperter Erik Ullberg och Christoffer Lundmark om legala aspekter kring marknadsföring via bloggar och sociala medier.

Dessa frågor har diskuterats flitigt under de senaste åren, och för att försöka tydliggöra regelverket publicerade Konsumentverket i december 2015 en ny vägledning om just marknadsföring via dessa kanaler.

Läs hela artikeln här.

Wistrand är den svenska medlemmen i GALA, ett ledande internationellt nätverk av oberoende advokatbyråer specialiserade på reklam- och marknadsrätt (www.gala-marketlaw.com).