Nyheter

Wistrand störst på fastighetstransaktioner
NyheterI Fokus 5 mars 2021

Wistrand störst på fastighetstransaktioner

Wistrand toppar Fastighetsvärldens lista över de advokatbyråer som var störst på fastighetstransaktioner under 2019/2020. Under perioden var volymen för Wistrand...

Nyheter 17 september 2021

Den nya AI-förordningen – En möjlighet eller ett hinder för utvecklingen av AI?

Tidigare i år presenterade EU-kommissionen ett förslag till en ny förordning om harmoniserande regler kring artificiell intelligens (AI). Förordningen har...

Nyheter 26 augusti 2021

Den nya visselblåsarlagen

Sedan den 1 januari 2017 gäller lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga...

Nyheter 7 juli 2021

Nya standardavtalsklausuler, uppförandekoder och rekommendationer – är problemen med tredjelandsöverföringar lösta nu?

I ljuset av EU-domstolens dom (C‑311/18) (Schrems II) förra sommaren, har överföring av personuppgifter från ett land inom EU/EES till...

Nyheter 18 maj 2021

Förslag till ny lag om företagsrekonstruktion

Rekonstruktionsutredningen lämnade den 3 mars 2021 sitt betänkande, SOU 2021:12 Andra chans för krisande företag – En ny lag om...

Nyheter 12 maj 2021

Så kan lånemarknaden påverkas av EU:s taxonomi för hållbara investeringar

Genom den s.k. taxonomiförordningen har EU börjat upprätta ett gemensamt klassificeringssystem (taxonomi) att användas för att bedöma om en ekonomisk...

Nyheter 10 maj 2021

Gör LOU mer tillåtande

Ett alltför stelbent regelverk leder till att anbudsgivare utesluts i onödan. Genom att lätta på reglerna om komplettering kan en...

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden 13 september 2021

Wistrand biträder Tingstad i samband med förvärvet av Jonsac

Wistrand har biträtt Tingstad Group i samband med förvärvet av Jonsac....

Pressmeddelanden 9 september 2021

Wistrand biträder vid Geelmuyden Kieses förvärv av Main Station

Wistrand har biträtt i samband med den skandinaviska fullservicebyrån Geelmuyden Kieses förvärv av den svenska contentbyrån Main Station....

Pressmeddelanden 25 augusti 2021

Wistrand biträder vid försäljningen av Greencarrier Freight Services International AB till JAS Worldwide

Greencarrier AB och JAS Worldwide, en global leverantör av transport och logistiktjänster med säte i Atlanta, USA, har ingått avtal...

Pressmeddelanden 17 augusti 2021

Wistrand medverkar i boken "ICLGs Technology Sourcing 2021"

Wistrand har skrivit det svenska kapitlet till ICLGs Technology Sourcing 2021....

Media Resurser

Nedan kan du ladda ner Wistrands logotyp i formatet png. Vår logotyp får användas i sammanhang där Wistrand är avsändare eller samarbetspartner, men får inte användas utan vårt godkännande. Vänligen kontakta vår presskontakt för hjälp med detta samt information och råd om hur du bör använda vår logotyp.

Kontakta även vår presskontakt om du behöver logotypen i annat format.

Presskontakt

Nina Puskar 
Marnadskoordinator

Kristina Lystad
Marknadskoordinator