Nyheter

Wistrand störst på fastighetstransaktioner
NyheterI Fokus 5 mars 2021

Wistrand störst på fastighetstransaktioner

Wistrand toppar Fastighetsvärldens lista över de advokatbyråer som var störst på fastighetstransaktioner under 2019/2020. Under perioden var volymen för Wistrand...

Nyheter 18 maj 2021

Förslag till ny lag om företagsrekonstruktion

Rekonstruktionsutredningen lämnade den 3 mars 2021 sitt betänkande, SOU 2021:12 Andra chans för krisande företag – En ny lag om...

Nyheter 12 maj 2021

Så kan lånemarknaden påverkas av EU:s taxonomi för hållbara investeringar

Genom den s.k. taxonomiförordningen har EU börjat upprätta ett gemensamt klassificeringssystem (taxonomi) att användas för att bedöma om en ekonomisk...

Nyheter 10 maj 2021

Gör LOU mer tillåtande

Ett alltför stelbent regelverk leder till att anbudsgivare utesluts i onödan. Genom att lätta på reglerna om komplettering kan en...

Nyheter 15 april 2021

Deklarationsdags – detta ska du tänka på

Den 3 maj är sista datum för privatpersoner att lämna in sin inkomstdeklaration. Frågan är om det finns något särskilt...

Nyheter 23 mars 2021

Inskrivningsmyndigheten har i åratal påfört för hög stämpelskatt!

Wistrand har den 22 september 2020 publicerat en artikel avseende frågan om stämpelskatt när ett s.k. värdeintyg ligger till grund...

IP-rättigheter och ekonomi
Nyheter 4 mars 2021

Positiv koppling mellan immateriella rättigheter och ekonomiskt resultat

Det är ingen hemlighet längre att innovativa företag kan säkra finansieringsmöjligheter, utvidga samarbeten och skapa värden genom att skydda sina...

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden 21 juni 2021

Wistrand biträder säljarna i samband med försäljningen av Ewalco-koncernen till Humble Group AB (publ)

Den svenska livsmedelsgrossistkoncernen Ewalco har förvärvats av Humble Group och Wistrand har biträtt säljarna i samband med överlåtelsen. Köpeskillingen uppgår...

Pressmeddelanden 17 juni 2021

Wistrand biträder Cline Scientific AB i samband med listbyte till Nasdaq First North Growth Market

Bolagsbeskrivningen offentliggjordes den 10 juni 2021 och handeln på Nasdaq First North Growth Market inleddes den 14 juni 2021....

Pressmeddelanden 2 juni 2021

Wistrand biträder Vertiseit i samband med förvärvet av Grassfish

Svenska retail tech-bolaget Vertiseit har förvärvat Österrikiska Grassfish. Vertiseit är ett svenskt retail-tech-bolag noterat på Nasdaq och Grassfish är ett...

Pressmeddelanden 14 maj 2021

Wistrand biträder SBB vid Nordens största förvärv av äldreboenden

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i den största fastighetstransaktionen innehållande enbart äldreboenden som gjorts i Norden....

Media Resurser

Nedan kan du ladda ner Wistrands logotyp i formatet png. Vår logotyp får användas i sammanhang där Wistrand är avsändare eller samarbetspartner, men får inte användas utan vårt godkännande. Vänligen kontakta vår presskontakt för hjälp med detta samt information och råd om hur du bör använda vår logotyp.

Kontakta även vår presskontakt om du behöver logotypen i annat format.

Presskontakt

Nina Puskar 
Marnadskoordinator

Kristina Lystad
Marknadskoordinator