Nyheter

NyheterI Fokus 16 juni 2022

"Nya LAS" - lagändringarna som arbetsgivare måste känna till

Den 8 juni 2022 sa riksdagen ja till genomförandet av en rad ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS. Förändringarna är...

Nyheter 22 juni 2022

Ny statlig utredning om kommunal förköpsrätt till fastigheter

Regeringen fattade den 2 juni 2022 beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en...

Nyheter 15 juni 2022

Nya regler om överprövning av offentlig upphandling

Från och med den 1 juli gäller nya regler för överprövningar av offentliga upphandlingar. Nedan följer en sammanfattning av reglerna...

Nyheter 14 juni 2022

Rättegångskostnader i förvaltningsmål?

Många företag och enskilda är i sina verksamheter beroende av eller påverkas på betydande sätt av beslut från olika svenska...

Nyheter 10 juni 2022

Penningtvättslagen – kan den påverka dig som handlar med kryptovaluta?

För privatpersoner som handlar med kryptovalutor finns en rad skattemässiga frågor att ta hänsyn till. Det finns dock även annan...

Nyheter 9 maj 2022

Marek Keller tilldelas stipendium av Stiftelsen Insolvensrättsligt Forum

I samband med att Insolvensrättsligt forum 2022 hölls tilldelades Marek Keller stipendium för sin doktorsavhandling ”Konkurs och process” av Stiftelsen...

Nyheter 5 maj 2022

Wistrand förlänger samarbetet med Volvo Car Scandinavian Mixed 2022

Den 9-12 juni spelas Volvo Car Scandinavian Mixed 2022 hosted by Henrik Stenson and Annika Sörenstam på Halmstad golfklubb....

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden 9 juni 2022

Wistrand biträder säljarna i samband med försäljningen av Swedspot AB till Knowit AB (publ)

Mjukvaruteknikbolaget Swedspot har förvärvats av IT-konsultbolaget Knowit och Wistrand har biträtt säljarna i samband med överlåtelsen....

Pressmeddelanden 8 juni 2022

Wistrand medverkar i nya utgåvan av boken “Advertising & Marketing 2022”

Nyligen lanserades den nya utgåvan av boken “Advertising & Marketing 2022” av Lexology Getting the Deal Through där Wistrands advokater...

Pressmeddelanden 12 maj 2022

Wistrand advokatbyrå bistår Moralis Web3 Technology AB vid Series A runda om cirka 40 mUSD

Moralis Web3 Technology AB är ett svenskt tech-bolag som tillhandahåller en utvecklingsplattform som möjliggör snabb utveckling av blockchain-applikationer....

Pressmeddelanden 11 maj 2022

Wistrand biträder säljaren i samband med SEB Private Equitys investering i Sesol AB

SEB Private Equity har förvärvat en minoritetspost i Sesol AB (”Sesol”) och Wistrand har biträtt säljaren i samband med investeringen....

Media Resurser

Nedan kan du ladda ner Wistrands logotyp i formatet png. Vår logotyp får användas i sammanhang där Wistrand är avsändare eller samarbetspartner, men får inte användas utan vårt godkännande. Vänligen kontakta vår presskontakt för hjälp med detta samt information och råd om hur du bör använda vår logotyp.

Kontakta även vår presskontakt om du behöver logotypen i annat format.

Presskontakt

Nina Puskar 
Marnadskoordinator

Kristina Lystad
Marknadskoordinator