AKTUELLT

Wistrand Advokatbyrå fortsatt stolt partner till Volvo Scandinavian Mixed

Tillsammans med We Do Sports är vi stolta och glada över att kunna presentera vårt fortsatta partnerskap inför Volvo Car...

Nyheter 24 maj 2023

5 år med GDPR - fem saker att ta med sig

Torsdagen den 25 maj fyller GDPR fem år. Sedan GDPR trädde i kraft har mycket hänt för dataskyddet, såväl i Sverige som i EU...

Nyheter 5 maj 2023

Försäkringsersättning får omprövas, trots slutlig reglering i förlikningsavtal

I ett förlikningsavtal mellan en skadelidande och ett försäkringsbolag rörande ersättning för personskada har angetts att p...

Pressmeddelanden 4 maj 2023

Wistrand biträder säljaren i samband med försäljningen av Sjuntorp-koncernen till Tången Industrikapital

Tången Industrikapital, genom dotterbolag, har förvärvat AB Sjuntorp-koncernen (bestående av totalt nio bolag) från grundaren...

Nyheter 3 maj 2023

Ökat konsumentskydd för kryptoinvesteringar

Den 20 april 2023 röstade EU-parlamentet om godkännande av den s.k MICA-förordningen. MiCa, eller Markets in Crypto Assets, är...

Nyheter 2 maj 2023

Konferensresa ansågs skattepliktig

Kammarrätten i Sundsvall har i flera avgöranden den 17 mars 2023 fastslagit Skatteverkets ursprungliga beslut avseende förmåns...

Nyheter 28 april 2023

Glöm inte att deklarera din utländska tjänstepension i Sverige

I en nyligen publicerad pressrelease från Skatteverket rörande beskattningen av utländsk pension till personer bosatta i Sverig...

Nyheter 28 april 2023

Beskattningstidpunkten för utdelning från utländskt fåmansföretag

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 26 april 2023 (mål nr 7394-21 m.fl.) prövat en fråga om beskattningstidpunkten ...

Pressmeddelanden 27 april 2023

Wistrand biträder vid Burgsvik Groups förvärv av Wisby Hotel Group

Burgsvik Group har förvärvat majoriteten av aktierna i hotellkoncernen Wisby Hotel Group. I samband med affären har även resta...

Nyheter 19 april 2023

Ingen vägledning ges om det s.k. hyresundantaget

Avtal om hyra av fastighet har uttryckligen undantagits från tillämpningsområdet för lagen om offentlig upphandling (3 kap. 19...