I fokus

I FokusNyheter 18 oktober 2018

Wistrand söker fastighetsjurister

Till vårt fastighetsteam i Stockholm söker vi biträdande jurister som vill arbeta med allt från Fastighets-M&A till olika ...


Nyheter

Nyheter 22 oktober 2018

Luckor i lagen för äganderätt och kontroll av data

Nya affärsmodeller har gjort data till en värdefull tillgång. Trots detta saknas lagstiftning som reglerar äganderätten. Äve...

Nyheter 18 oktober 2018

Wistrand söker M&A-jurister

Till vårt M&A-team i Stockholm söker vi biträdande jurister som vill arbeta med företagsöverlåtelser och utveckla sina f...

Nyheter 3 oktober 2018

Den 1 januari 2019 får vi en ny lotterilagstiftning. Vad innebär detta för reklamlotterier och tävlingar?

I juni 2018 antogs en ny spellag som träder i kraft den 1 januari 2019. Lagen medför en spelmarknadsreglering som öppnar för k...


Pressmeddelanden

Pressmeddelanden 15 oktober 2018

Wistrand biträder SolunoBC vid förvärvet av CallHosted

Pressmeddelanden 12 oktober 2018

Wistrand biträder SBB vid förvärv av det nya kulturhuset i Skellefteå

Pressmeddelanden 10 oktober 2018

Wistrand biträder SBB vid förvärv av samhälls- och bostadsfastigheter i Höganäs

Pressmeddelanden 8 oktober 2018

Wistrand biträder Sigillet vid förvärvet av fastigheten Hjorten 15


Event

Event 23 oktober 2018

Frukostseminarium om elektroniska signaturer - vad bör man tänka på och vilka legala ramar finns det?

Använder ni elektroniska signaturer (eller elektroniska underskrifter som är den legala termen) i er verksamhet eller är ni ann...
Event I Fokus 27 september 2018

Lunchseminarium om utlandsflytt – Har sista planet till Portugal gått?

9 oktober Intressent för att flytta utomlands, gärna till Portugal och där lossa den skattemässiga kopplingen till Sverige är...
Event 6 september 2018

En hamn på frammarsch - ett seminarium med TMA Sweden och Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn är just nu inne i ett mycket intressant skede och investerar stort i framtiden på flera plan. En nationell godss...

Mediaresurser

Nedan kan du ladda ner Wistrands logotyp i formatet png. Vår logotyp får användas i sammanhang där Wistrand är avsändare eller samarbetspartner, men får inte användas utan vårt godkännande. Vänligen kontakta vår presskontakt för hjälp med detta samt information och råd om hur du bör använda vår logotyp.

Kontakta även vår presskontakt om du behöver logotypen i annat format. Formatet png passar för webben medan eps är bäst lämpat för tryck.

Wistrand logotyp

Wistrand law firm

Wistrand Advokatbyrå


Presskontakt

Henrik Aurelius
Marknads- och kommunikationsansvarig