AKTUELLT

Enklare momshantering och lägre kostnader - Här presenterar Skatteverket sina förslag

Reglerna om frivillig skattskyldighet till moms vid uthyrning av lokaler är komplicerade och vållar ofta problem för fastighetsägare och hyresgäster....

Nyheter 26 september 2022

Wistrand hanterar konkurs i livsmedelskoncern

Food for Progress Sweden AB 556269-8661, Food for Progress Mölnlycke AB 556186-0528 och Food for Progress Trollhättan AB 556296-...

Pressmeddelanden 19 september 2022

Wistrand biträder vid försäljningen av SITS till Actona Group

Wistrand har tillsammans med CMS Polen biträtt Brodvik vid försäljningen av den polska möbeltillverkaren SITS. ...

hotell
Pressmeddelanden 16 september 2022

Wistrand biträder Nordic Choice Hotels vid etableringen av ett nytt hotell i Uppsala

Wistrand har biträtt Nordic Choice Hotels i samband med etableringen av ett nytt hotell i Uppsala. Hotellet kommer att utvecklas ...

Pressmeddelanden 9 september 2022

Wistrand biträder säljarna vid Colliers förvärv av Pangea

Wistrand har biträtt när säljarna ingått avtal om överlåtelse av en majoritetspost i Pangea Property Partners till Colliers....

lyftkranar solnedgång
Pressmeddelanden 8 september 2022

Wistrand biträder säljarna i samband med försäljningen av MAXAGV till Latour

Investment AB Latour har, genom sitt helägda dotterbolag Latour Industries AB, förvärvat MAXAGV från grundarna och ledningen. ...

Nyheter 22 juni 2022

Ny statlig utredning om kommunal förköpsrätt till fastigheter

Regeringen fattade den 2 juni 2022 beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en ny förköpslag. L...

Nyheter 16 juni 2022

"Nya LAS" - lagändringarna som arbetsgivare måste känna till

Den 8 juni 2022 sa riksdagen ja till genomförandet av en rad ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS. Förändringarna är ...

Nyheter 15 juni 2022

Nya regler om överprövning av offentlig upphandling

Från och med den 1 juli gäller nya regler för överprövningar av offentliga upphandlingar. Nedan följer en sammanfattning av ...

Nyheter 14 juni 2022

Rättegångskostnader i förvaltningsmål?

Många företag och enskilda är i sina verksamheter beroende av eller påverkas på betydande sätt av beslut från olika svenska...