AKTUELLT

"Nya LAS" - lagändringarna som arbetsgivare måste känna till

Den 8 juni 2022 sa riksdagen ja till genomförandet av en rad ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS. Förändringarna är...

Nyheter 22 juni 2022

Ny statlig utredning om kommunal förköpsrätt till fastigheter

Regeringen fattade den 2 juni 2022 beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en ny förköpslag. L...

Nyheter 15 juni 2022

Nya regler om överprövning av offentlig upphandling

Från och med den 1 juli gäller nya regler för överprövningar av offentliga upphandlingar. Nedan följer en sammanfattning av ...

Nyheter 14 juni 2022

Rättegångskostnader i förvaltningsmål?

Många företag och enskilda är i sina verksamheter beroende av eller påverkas på betydande sätt av beslut från olika svenska...

Nyheter 10 juni 2022

Penningtvättslagen – kan den påverka dig som handlar med kryptovaluta?

För privatpersoner som handlar med kryptovalutor finns en rad skattemässiga frågor att ta hänsyn till. Det finns dock även an...

Pressmeddelanden 9 juni 2022

Wistrand biträder säljarna i samband med försäljningen av Swedspot AB till Knowit AB (publ)

Mjukvaruteknikbolaget Swedspot har förvärvats av IT-konsultbolaget Knowit och Wistrand har biträtt säljarna i samband med öve...

Pressmeddelanden 8 juni 2022

Wistrand medverkar i nya utgåvan av boken “Advertising & Marketing 2022”

Nyligen lanserades den nya utgåvan av boken “Advertising & Marketing 2022” av Lexology Getting the Deal Through där Wist...

Pressmeddelanden 12 maj 2022

Wistrand advokatbyrå bistår Moralis Web3 Technology AB vid Series A runda om cirka 40 mUSD

Moralis Web3 Technology AB är ett svenskt tech-bolag som tillhandahåller en utvecklingsplattform som möjliggör snabb utvecklin...

Pressmeddelanden 11 maj 2022

Wistrand biträder säljaren i samband med SEB Private Equitys investering i Sesol AB

SEB Private Equity har förvärvat en minoritetspost i Sesol AB (”Sesol”) och Wistrand har biträtt säljaren i samband med in...

Nyheter 9 maj 2022

Marek Keller tilldelas stipendium av Stiftelsen Insolvensrättsligt Forum

I samband med att Insolvensrättsligt forum 2022 hölls tilldelades Marek Keller stipendium för sin doktorsavhandling ”Konk...