Översikt

Pressmeddelanden 21 maj 2019

Wistrand har biträtt SBB vid förvärv av 14 samhällsfastigheter för ca 1,2 mdkr från Hemsö

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med förvärv från Hemsö av 14 samhällsfastig...

Nyheter 17 maj 2019

Brist på rättssäkerhet – en kostsam affär för alla elkunder

Vem betalar notan för nätföretagens koncessioner – jo, det gör elkonsumenterna. Och det gäller även när prövningen blir ...

Student 17 maj 2019

Några tankar kring att leda en advokatbyrå

Den 1 april lämnade jag över rollen som managing partner i Göteborg till Lars Thunberg och som styrelseordförande för Wistran...

Event 16 maj 2019

Frukostseminarium: Rätten att bli glömd

4 juni│Göteborg ...

Nyheter 8 maj 2019

Biträdande jurist med särskilt intresse för immaterialrätt och tvistlösning

Till vårt kontor i Stockholm söker vi nu dig som vill kombinera immaterialrätt med kommersiell tvistlösning. Du kommer i huvud...

Nyheter 3 maj 2019

Mark- och miljööverdomstolen bekräftar egendomsskyddet

I december kunde vi redogöra för en dom från Högsta Domstolen (NJA 2018 s 753) som innebar en förstärkning av egendomsskydde...

Student 3 maj 2019

Jörgen Larsson i International Law Office´s nyhetsbrev

Jörgen Larsson medverkar i senaste nyhetsbrevet från ILO inom Employment and Benefits med en artikel gällande oklara arbetsgiva...

Nyheter 2 maj 2019

Erik Ullberg och Gunilla Karlsson i Gala Gazette

Wistrands Erik Ullberg och Gunilla Karlsson har i det senaste numret av GALA Gazette redogjort för en dom i Patent- och marknads...