Översikt

Pressmeddelanden 16 oktober 2019

Wistrand har biträtt Einride AB från start-up till Serie A runda om 247 miljoner kronor

Einride AB, som har utvecklat en hyttlös, elektrisk, fjärrstyrd och självkörande lastbil, har genomfört en Serie A finansieri...

Nyheter 15 oktober 2019

Sommarnotarier 2020 till Stockholm

Vill du jobba som sommarnotarie på vårt Stockholmskontor sommaren 2020? ...

Pressmeddelanden 11 oktober 2019

Wistrand biträder SBB vid förvärv av samhällsfastigheter i Sverige och Finland

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) i samband med förvärv av 20 fastigheter, varav 15...

Pressmeddelanden 3 oktober 2019

Wistrand biträder SBB vid förvärv av 1560 lägenheter och försäljning av byggrätter till ett joint venture med Amasten

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) i samband med förvärv av 1560 lägenheter varav m...

Pressmeddelanden 2 oktober 2019

Wistrand rekryterar IT-rättsexperten Carl Näsholm

Wistrand Advokatbyrå stärker sitt erbjudande inom IT-rätt och frågor kring digitalisering genom rekryteringen av Carl Näsholm...

Nyheter 26 september 2019

Ekonomiassistent till vårt kontor i Göteborg

Till vår ekonomiavdelning i Göteborg söker vi nu en ekonomiassistent. Du kommer att ingå i ett team om sex personer som leds a...

Nyheter 21 augusti 2019

Biträdande jurist inom rekonstruktion och obestånd

Till vår rekonstruktions- och obeståndsgrupp i Stockholm söker vi biträdande jurist som är genuint intresserad av att arbeta ...

Nyheter 9 augusti 2019

Offentlighetsprincipens begränsningar missbrukas i offentliga upphandlingar

”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av al...