Översikt

Pressmeddelanden 1 juli 2020

Wistrand biträder Rasta Sverige AB vid försäljning till Alma Property Partners

Rasta Sverige AB har genom en sale-lease-back transaktion sålt nio fastigheter till Alma Property Partners genom dess portföljbo...

Pressmeddelanden 24 juni 2020

Wistrand har biträtt Runway Safe Group AB med genomförandet av en digital årsstämma

Runway Safe Group AB har den 23 juni 2020 genomfört en så kallad digital årsstämma med stöd av den undantagslag som införts ...

Pressmeddelanden 12 juni 2020

Wistrand biträder SBB vid försäljning av två fastigheter för 281,5 mkr

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) vid försäljning av två konto...

Nyheter 12 juni 2020

Så påverkas marknadsrätten världen över av Coronavirusutbrottet

The Global Advertising Lawyers Alliance, GALA, har publicerat ett nyhetsbrev om hur marknadsrätten påverkats av Coronavirusutbro...

Pressmeddelanden 11 juni 2020

Wistrand biträder SBB vid försäljning av offentliga kontor för 4 892 mkr och vid förvärv av projektfastighet i Göteborg för 400 mkr

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) vid försäljning av en större...

Pressmeddelanden 10 juni 2020

Wistrand biträder när HydraSpecma AB tecknar entreprenadavtal

Wistrand har biträtt HydraSpecma AB (”HydraSpecma”) i samband med att bolaget tecknat ett entreprenadavtal med Logistic Contr...

Pressmeddelanden 9 juni 2020

Wistrand biträder SBB vid försäljning av offentliga kontor för 1 160 miljoner

Wistrand Advokatbyrå har biträtt när Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) säljer en större portfölj med offentliga ko...

Pressmeddelanden 3 juni 2020

Wistrand rådgivare i fastighetsaffär

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Relaton, ett bolag inom Sigillet-sfären, vid försäljningen av en fastighet i Kungsbacka där...