Översikt

Nyheter 20 november 2020

Nästa kapitel av Schrems II - EDPB:s riktlinjer för överföring av personuppgifter till tredje land

Den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har nu presenterat efterlängtade rekommendationer om kompletterande åtgärder vid öve...

Nyheter 17 november 2020

Marek Kellers avhandling "Konkurs och process" får topprecension av Svensk Juristtidning

Marek Keller, advokat på Wistrand Advokatbyrå, och verksam i byråns obeståndgrupp blev i juni Juris Doktor i civilrätt vid Up...

Nyheter 17 november 2020

Nyheter i aktiebolagslagen för avstämningsbolag och publika bolag

Den 3 september i år trädde bland annat två ändringar i aktiebolagslagen ikraft – dels har tidsfristen för rösträttsregis...

Pressmeddelanden 10 november 2020

Wistrand biträder SBB vid förvärv av hyresrätter och samhällsfastigheter för 1,3 mdkr

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) när bolaget tecknat avtal med Skelleft...

Nyheter 9 november 2020

Regeringen föreslår förlängning av korttidspermittering samt omställningsstöd

Den 9 november lämnade regeringen förslag om att bland annat förlänga möjligheten till korttidspermittering respektive omstä...

Pressmeddelanden 9 november 2020

Wistrand biträder SBB vid förvärv av Sveafastigheter Bostad

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) vid förvärv av 100 procent av aktiern...

Nyheter 6 november 2020

The employer concept in Sweden changes – effects and implications

On November 4, the Swedish parliament approved the proposal to introduce a so-called economic employer concept in Sweden. The new ...

Pressmeddelanden 3 november 2020

Wistrand biträder vid avtal om försäljning av Evotech-koncernen till Prevas AB (publ)

Wistrand har biträtt Evotech AB och dess huvudägare i samband med ingående av avtal avseende försäljning av samtliga aktier i...