Översikt

Nyheter 5 december 2018

Har du tagit ut rätt lön under 2018?

Nyåret närmar sig och för dig som delägare i ett fåmansföretag kan det därför vara hög tid att se över det egna löneutt...

Nyheter 4 december 2018

Högsta domstolen stärker egendomsskyddet för fastighetsägare

Lantmäterimyndigheten beviljade fastighetsägares ansökan om överföring av mark från grannfastigheten till sin egen fastighet...

Nyheter 28 november 2018

Biträdande jurist till rekonstruktions- och obeståndsgruppen

Till vår rekonstruktions- och obeståndsgrupp i Stockholm söker vi nu ytterligare en biträdande jurist som är genuint intresse...

Nyheter 21 november 2018

Arbetsrättsliga överväganden i samband med en verksamhetsövergång

I egenskap av potentiell förvärvare av en verksamhet eller del av en verksamhet i Sverige har du sannolikt gjort en hel del ekon...

Nyheter 14 november 2018

Vad gäller för användning av bilder på internet?

Från tid till annan väcks frågan om vad som gäller för användning av bilder på internet. Får till exempel en bloggare ta e...

Nyheter 9 november 2018

Vad innebär Brexit för en svensk verksamhet?

EU och Storbritannien inledde den 19 juni 2017 förhandlingar om Storbritanniens utträde ur EU. Enligt den tidsplan som gäller f...

Nyheter 26 oktober 2018

Ny dom om ändringstillstånd och Natura 2000-områden

I en dom från den 28 augusti 2018 (mål nr M 10355–17) avvisade mark- och miljööverdomstolen en ansökan från LKAB om ändri...

Nyheter 22 oktober 2018

Luckor i lagen för äganderätt och kontroll av data

Nya affärsmodeller har gjort data till en värdefull tillgång. Trots detta saknas lagstiftning som reglerar äganderätten. Äve...