Översikt

Wistrand störst på fastighetstransaktioner
Nyheter 5 mars 2021

Wistrand störst på fastighetstransaktioner

Wistrand toppar Fastighetsvärldens lista över de advokatbyråer som var störst på fastighetstransaktioner under 2019/2020. Und...

IP-rättigheter och ekonomi
Nyheter 4 mars 2021

Positiv koppling mellan immateriella rättigheter och ekonomiskt resultat

Det är ingen hemlighet längre att innovativa företag kan säkra finansieringsmöjligheter, utvidga samarbeten och skapa värden...

Kamerabevakning på arbetsplatsen
Nyheter 2 mars 2021

Kamerabevakning på arbetsplatser kan bli kostsamt

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)* har nyligen beslutat att inleda tillsyn av H&M och Apotea avseende kamerabevakning av anst...

Nyheter 16 februari 2021

GALA sammanfattar det senaste inom global marknadsrätt

Medan annonsörer förbereder sig för fullt inför de kommande olympiska spelen i Tokyo har The Global Advertising Lawyers Allian...

Nyheter 9 februari 2021

Utvidgning av säkerhetsskyddslagens tillämpningsområde

Coronapandemins framfart i samhället har bland annat drabbat många svenska företag. Minskade intäkter på grund av nedstängni...

Nyheter 29 januari 2021

Miljöfarliga verksamheter blir miljövänliga (?) – EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara investeringar

Genom EU:s klassificeringssystem för gröna investeringar har EU-kommissionen identifierat verksamheter som de bedömer väsentli...

Nyheter 20 januari 2021

EU-domstolen underkänner de svenska reglerna om ränteavdragsbegränsningar

EU-domstolen har den 20 januari 2021 meddelat dom i målet C-484/19, Lexel AB. I avgörandet meddelar EU-domstolen att det s.k. un...

Nyheter 19 januari 2021

Fortsatt stort mörkertal för handel med kryptovalutor 

Under förra veckan uppgav Skatteverkets kontrollsamordnare, Henrik Kisterud, för nyhetsbyrån TT att under de senaste åren har ...