Översikt

Pressmeddelanden 20 januari 2020

Wistrand biträder vid försäljningen av Systemite

Wistrand Advokatbyrå har biträtt ägarna av Systemite AB i samband med att JCE förvärvar 70 procent i bolaget. ...

Pressmeddelanden 13 januari 2020

Wistrand biträder vid försäljningen av Byggsamverkan till Nordiska Entreprenadsystem

Wistrand Advokatbyrå har biträtt ägarna av Systemite AB i samband med att JCE förvärvar 70 procent i bolaget. ...

Pressmeddelanden 13 januari 2020

Wistrand har biträtt Ahlmén & Sahlin AB vid bolagets överlåtelse av fastigheter

Wistrand Advokatbyrå har biträtt ägarna av Systemite AB i samband med att JCE förvärvar 70 procent i bolaget. ...

Pressmeddelanden 27 december 2019

Wistrand biträder SBB vid försäljning av fastigheter med fastighetsvärde om drygt 1 mdkr

Wistrand Advokatbyrå har biträtt när Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) ingått avtal om försäljning av ...

Pressmeddelanden 23 december 2019

Wistrand biträder SBB vid förvärv av 407 lägenheter i Kävlinge

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) vid förvärv av sex bostadsfastigheter...

Pressmeddelanden 13 december 2019

Wistrand rekryterar advokaten Nina Baecklund till rekonstruktion och obestånd

Wistrand Advokatbyrå förstärker sitt erbjudande inom obeståndsjuridik ytterligare genom rekryteringen av  Nina Baecklund som ...

Pressmeddelanden 11 december 2019

Wistrand utser nya delägare

Wistrand Advokatbyrå har utsett Louise Rodebjer och Elisabeth Salmgren von Schantz till delägare vid Stockholmskontoret och Erik...

Pressmeddelanden 2 december 2019

Wistrand biträder Nordic Choice Hotels i samband med förvärvet av Hotel Waterfront i Göteborg

Wistrand Advokatbyrå har utsett Louise Rodebjer och Elisabeth Salmgren von Schantz till delägare vid Stockholmskontoret och Erik...