Översikt

Pressmeddelanden 8 april 2019

Wistrand biträder Greencarrier Freight Services Sweden AB vid bildande av joint venture

Wistrand har biträtt Greencarrier Freight Services Sweden AB vid bildande av joint venture med det danska bolaget Hecksher Liniea...

Pressmeddelanden 8 april 2019

Wistrand biträder Greencarrier Freight Services Sweden AB vid förvärv

Wistrand har biträtt Greencarrier Freight Services Sweden AB vid förvärv av samtliga aktier i Terminus Spedition och Transport ...

Pressmeddelanden 1 april 2019

Wistrand utser ny Managing Partner i Göteborg

Efter nio år som managing partner (MP) i Göteborg har Martin Wedén valt att lämna sin post och därmed även träda ur Wistran...

Pressmeddelanden 29 mars 2019

Wistrand har biträtt SBB vid nyemission av stamaktier om ca 285 mkr

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) har beslutat om en riktad nyemission av 9 193 549 stamaktier av serie D till e...

Pressmeddelanden 11 mars 2019

Wistrand biträder SBB vid förvärv av 367 lägenheter, merparten belägna i Rinkeby/Tensta och Vallentuna

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med förvärv av samhällsfastigheter och bostad...

Pressmeddelanden 7 mars 2019

Wistrand biträder Holtback Group AB vid försäljningen av Rullpack AB

Wistrand har biträtt Holtback Group AB och övriga aktieägare vid försäljningen av Rullpack AB till det litauiska bolaget AB P...

Pressmeddelanden 27 februari 2019

Wistrand biträder Formica Capital vid förvärvet av majoritetspost i Cybercom

Wistrand har biträtt investmentbolaget Formica Capital i samband med deras förvärv av en majoritetspost i IT-konsultbolaget Cyb...

Pressmeddelanden 26 februari 2019

Wistrand biträder NOKAS vid förvärvet av Avarn Holding

Wistrand är rådgivare till NOKAS i det pågående förvärvet av AVARN Holding som är en del av Sector Alarm Group. ...