Översikt

Pressmeddelanden 14 februari 2019

Wistrand biträder Slättö och Fastpartner vid försäljning av ett hyresrättsprojekt

Wistrand har biträtt ett joint venture (JV) mellan Slättö och Fastpartner i samband med försäljningen av ett hyresrättsproje...

Pressmeddelanden 27 december 2018

Wistrand biträder SBB vid riktad emission av stamaktier av serie D till Phoenix samt avtal om återköp av hybridobligationer

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med att bolagets styrelse, med stöd av bemyndig...

Pressmeddelanden 21 december 2018

Wistrand biträder SBB vid avyttring av bostadsfastigheter till ett JV med KlaraBo

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med försäljningen av 1 600 lägenheter på sex...

Pressmeddelanden 21 december 2018

Wistrand biträder SBB vid riktad nyemission av stamaktier av serie D samt överenskommelse om förvärv av 1 363 lägenheter

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med att bolagets styrelse, med stöd av bemyndig...

Nyheter Pressmeddelanden 20 december 2018

Wistrand biträder vid försäljningen av Samgräv-koncernen till Bellman Group

Wistrand har tillsammans med den finansiella rådgivaren Corptrade biträtt säljaren i samband med försäljningen av Samgräv-ko...

Pressmeddelanden 17 december 2018

Så bidrog Wistrand till Musikhjälpen 2018

I år var Musikhjälpens tema ”Alla har rätt att funka olika” och vi på Wistrand är stolta över att ha varit med och bidra...

Pressmeddelanden 6 december 2018

Scana Steel Björneborg AB i konkurs

Scana Steel Björneborg AB försattes i konkurs den 4 december 2018 och till konkursförvaltare förordnades advokat Niklas Körli...

Pressmeddelanden 5 december 2018

Wistrand biträder vid sammanslagningen av IKKAB och We Consulting

Wistrand har biträtt IKKAB i samband med att konsultbolaget går samman med We Consulting. ...