Översikt

Pressmeddelanden 11 juni 2019

Wistrand biträder SBB vid förvärv av 61 900 kvm samhällsfastigheter i centrala Boden

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med förvärv av 7 äldreboenden i centrala Bode...

Pressmeddelanden 7 juni 2019

Wistrand biträder SBB vid förvärv av 48 000 kvm bostäder och samhällsfastigheter i Skåne

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med förvärv av 451 bostäder i centrala delar ...

Pressmeddelanden 21 maj 2019

Wistrand har biträtt SBB vid förvärv av 14 samhällsfastigheter för ca 1,2 mdkr från Hemsö

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med förvärv från Hemsö av 14 samhällsfastig...

Pressmeddelanden 8 april 2019

Wistrand biträder Greencarrier Freight Services Sweden AB vid bildande av joint venture

Wistrand har biträtt Greencarrier Freight Services Sweden AB vid bildande av joint venture med det danska bolaget Hecksher Liniea...

Pressmeddelanden 8 april 2019

Wistrand biträder Greencarrier Freight Services Sweden AB vid förvärv

Wistrand har biträtt Greencarrier Freight Services Sweden AB vid förvärv av samtliga aktier i Terminus Spedition och Transport ...

Pressmeddelanden 1 april 2019

Wistrand utser ny Managing Partner i Göteborg

Efter nio år som managing partner (MP) i Göteborg har Martin Wedén valt att lämna sin post och därmed även träda ur Wistran...

Pressmeddelanden 29 mars 2019

Wistrand har biträtt SBB vid nyemission av stamaktier om ca 285 mkr

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) har beslutat om en riktad nyemission av 9 193 549 stamaktier av serie D till e...

Pressmeddelanden 11 mars 2019

Wistrand biträder SBB vid förvärv av 367 lägenheter, merparten belägna i Rinkeby/Tensta och Vallentuna

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med förvärv av samhällsfastigheter och bostad...