Översikt

Wistrand har biträtt Maderna Fonder och Maderna Corporate Services
Pressmeddelanden 10 februari 2021

Wistrand har biträtt Maderna Fonder och Maderna Corporate Services

Wistrand har biträtt Maderna Fonder vid due diligence och lånefinansiering om 175 miljoner kronor avseende fastigheter där Wist...

Pressmeddelanden 25 januari 2021

Wistrand har biträtt Sizes Prefab AB vid dess företagsrekonstruktion

Till följd av coronakrisen i våras ansökte industriella flerbostadstillverkaren Sizes om rekonstruktion för företagets dotter...

Pressmeddelanden 8 januari 2021

Wistrand utser ny delägare

Wistrand Advokatbyrå har utsett Carl Näsholm vid Stockholmskontoret till delägare från och med den 1 januari 2021. ...

Pressmeddelanden 18 december 2020

Wistrand biträder Techstep ASA i förvärvet av eConnectivity

Techstep ASA (Techstep) har genom sitt helägda dotterbolag Optidev AB förvärvat eConnectivity CC AB, en speciliserad leverantö...

Pressmeddelanden 17 december 2020

Wistrand biträder när SBB förvärvar samhällsfastigheter

Wistrand advokatbyrå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) vid förvärv av två centralt belägna...

Pressmeddelanden 30 november 2020

Wistrand biträder Sigillet vid förvärv av 182 nybyggda lägenheter

Wistrand Advokatbyrå har biträtt när Sigillet Fastighets Aktiebolag (publ) ingått avtal om förvärv av 182 nybyggda hyresrät...

Pressmeddelanden 27 november 2020

Wistrand biträder Mercell vid förvärv av Visma Commerce

Wistrand har biträtt Mercell Holding AS och den norska advokatbyrån CLP som svensk rådgivare vid Mercells förvärv av aktierna...

Pressmeddelanden 10 november 2020

Wistrand biträder SBB vid förvärv av hyresrätter och samhällsfastigheter för 1,3 mdkr

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) när bolaget tecknat avtal med Skelleft...