Översikt

Pressmeddelanden 9 augusti 2019

Wistrand biträder Strawberry Living vid förvärv av Part-Time Home:s lägenhetsbestånd i Stockholm

Strawberry Living expanderar och investerar i fler longstay-boenden genom att köpa Part-Time Home:s 430 hotellägenheter i Stockh...

Pressmeddelanden 15 juli 2019

Wistrand biträder SBB vid förvärv av 37 samhällsfastigheter i Finland, Sverige och Norge

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med förvärv av 30 fastigheter i Finland, fem i...

Pressmeddelanden 3 juli 2019

Wistrand stöttar Team Rynkeby- God Morgon

Team Rynkeby startades i Danmark 2002 utav 11 cykelentusiaster som skulle cykla till Paris för att se cykeltävlingen “Tour de ...

Pressmeddelanden 11 juni 2019

Wistrand biträder SBB vid förvärv av 61 900 kvm samhällsfastigheter i centrala Boden

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med förvärv av 7 äldreboenden i centrala Bode...

Pressmeddelanden 7 juni 2019

Wistrand biträder SBB vid förvärv av 48 000 kvm bostäder och samhällsfastigheter i Skåne

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med förvärv av 451 bostäder i centrala delar ...

Pressmeddelanden 21 maj 2019

Wistrand har biträtt SBB vid förvärv av 14 samhällsfastigheter för ca 1,2 mdkr från Hemsö

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med förvärv från Hemsö av 14 samhällsfastig...

Pressmeddelanden 8 april 2019

Wistrand biträder Greencarrier Freight Services Sweden AB vid bildande av joint venture

Wistrand har biträtt Greencarrier Freight Services Sweden AB vid bildande av joint venture med det danska bolaget Hecksher Liniea...

Pressmeddelanden 8 april 2019

Wistrand biträder Greencarrier Freight Services Sweden AB vid förvärv

Wistrand har biträtt Greencarrier Freight Services Sweden AB vid förvärv av samtliga aktier i Terminus Spedition och Transport ...