Pressmeddelanden 9 januari 2009

Offentligt uppköpserbjudande avseende Home Properties

Home Invest AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga utestående aktier i Home Properties AB ”publ”. Budet är ett ovillkorat kontantbud med en premie på drygt 30 procent jämfört med börskurs.

Home Properties, vars aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Bolaget äger och förvaltar hotellfastigheter och beståndet är koncentrerat till storstadsregioner och regionstäder. Home Invest är ett investmentbolag och äger bland annat nordens största hotellkedja – Choice Hotels Scandinavia – som har cirka 160 hotell och mer än 8 000 anställda. Wistrand Advokatbyrå är rådgivare till budgivaren. Wistrands team leds av Per Dalemo och Niklas Larsson. I teamet ingår även Jesper Grünbaum, Torbjörn Alklid, Tobias Bengtsson och Bo Svensson.