Wistrand Advokatbyrå är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer. Vi biträder klienter i allt från större transaktioner och komplexa tvister till löpande rådgivning i deras dagliga verksamhet.

Förtroende utgör grunden för vår verksamhet, och i över ett sekel har vår målsättning alltid varit att tillvarata våra klienters intressen på bästa möjliga sätt och därigenom förtjäna och upprätthålla deras förtroende för oss som deras legala rådgivare.

Vi gör detta genom att erbjuda ett personligt förhållningssätt, där vi lägger stor vikt vid dedikerade team och hög senior närvaro för varje uppdrag och varje fråga. I kombination med vår expertis och kapacitet som fullservicebyrå, vill vi därigenom skapa förutsättningar för nära och långsiktiga relationer med alla våra klienter.

Våra klienter är verksamma inom alla typer av branscher och bland dessa återfinns ledande svenska och internationella företag, kommuner och offentlig verksamhet, banker och konsultföretag, startups och börsbolag.

Utifrån våra kontor i Stockholm och Göteborg bistår vi klienter över hela landet och utomlands. För att möta våra klienters globala behov arbetar vi även i nära samarbete med andra välkända advokatbyråer i Norden och globalt.


Historik

”Som advokat var Folke Wistrand en gigant. Men på sitt eget vis. Hans starka personlighet präglade såväl hans förhållningssätt till yrket som hur han utövade det.”

De första åren
Historien om Wistrand Advokatbyrå inleddes år 1915. Det året bildade advokaterna Hugo Wikström och Folke Sjögren tillsammans Advokatbyrån Wikström & Sjögren och första kontoret öppnades på Korsgatan i Göteborg.

Som de flesta advokatbyråer på den tiden var byrån inte specialiserade men arvsrätt, äktenskapsrätt, bolagsrätt och allmän civilrätt dominerade uppdragen. De åtog sig dock inte brottmål. Den tilltagande bilismen i Sverige under senare delen av 1910-talet gjorde emellertid att de fick göra ett undantag från den regeln och byrån ingick avtal med Kungliga Automobilklubben (KAK) om juridisk rådgivning åt KAK:s medlemmar, vilket bland annat innebar att byrån fick uppdrag som försvarare åt de som blev åtalade för vårdslöshet i trafik. Bilmålen var inget litet uppdrag då minsta förseelse blev föremål för domstolsförhandling och trafikmål tyngde domstolarna ända fram till 60-talet.

En annan av byråns tidiga klienter var Göteborgs Bank. Banker hade vid denna tid inte egna jurister utan anlitade advokater. Detta var ett vanligt arrangemang och likt Göteborgs Bank var knuten till Wikström & Sjögren, var Skandinaviska banken knuten till Lemans Advokatbyrå och Handelsbanken till Friman & Carlander.

Generationer av jurister
Under åren har byrån fostrat många jurister och många har stannat under lång tid. Folke Sjögren var delägare i 54 år och även hans son Gösta och sonson Göran har arbetat på byrån. Utöver de tre generationerna Sjögren finns många personer som gjort stort avtryck under sin tid på byrån. En av dessa var Folke Wistrand som anställdes som biträdande jurist 1954. Två år senare blev han delägare och 1969 ändrades byråns namn till Advokaterna Sjögren, Hedén & Wistrand. Folke Wistrand var en skicklig och hängiven processjurist och arbetade på byrån fram till sin bortgång vid 77 års ålder.  

Intåget i Stockholm
Byrån har haft flera namn under årens lopp men i början av 1990-talet blev firmanamnet kort och gott Wistrand Advokatbyrå efter en fusion med Advokatfirman Hedborg, Agrell & Elander. I samband med namnbytet flyttade även verksamheten in till det nyuppförda Läppstiftet på Lilla Bommen 1 i Göteborg. Våren 2022 lämnade Göteborgskontoret Lilla Bommen för att flytta till nyuppförda Platinan vid Hisingsbrons södra fäste.

Med hänsyn till verksamhetens inriktning mot affärsjuridik var det vid denna tidpunkt även viktigt att etablera sig i Stockholm och 1994 öppnade advokaterna Stefan Lindskog och Mårten Hulterström byråns Stockholmskontor på Kungsgatan. Två biträdande jurister anställdes och därefter expanderade kontoret kraftigt. 1999 flyttade verksamheten vid Stockholmskontoret till nya kontor i World Trade Center och 2007 invigdes det nuvarande kontoret på Regeringsgatan 65.

Nutid och framtid
Under det senaste decenniet har firman haft en stark tillväxt med många nya medarbetare som tillkommit, och idag är Wistrand Advokatbyrå en av Sveriges största advokatbyråer. Vi satsar helhjärtat på vår främsta tillgång – våra medarbetare och erbjuder via Wistrand Academy kontinuerlig utveckling för såväl individen som byrån i stort. Vi har även tillsatt en hållbarhetsansvarig för att se till att vi ligger i framkant vare sig det rör sig om mänskliga rättigheter, miljö, medarbetare och deras arbetsplats eller socialt ansvar.

Vi är stolta över det förtroende våra klienter har visat oss i över 100 år och vi ser fram emot att stå vid deras sida över minst lika länge till.


Styrelse

Wistrand Advokatbyrå har kontor i Stockholm och Göteborg. Vid varje kontor utses en Managing Partner som är ansvarig för den löpande verksamheten. Gemensamt mellan kontoren utses även en styrelse som hanterar strategiska frågor och fastställer de övergripande riktlinjerna för byråns gemensamma verksamhet.

Styrelsen består av följande personer:

Erik Ullberg 
Managing Partner, Göteborg

Maria Kosteska Fagerquist
Partner, Göteborg

Per Dalemo
Partner, Göteborg

Niklas Alvestrand Körling
Managing Partner, Stockholm

Robert Kullgren
Partner, Stockholm

Fredrik Råsberg
Partner, Stockholm


Rankningar

Årligen uppmärksammas våra verksamhetsgruppers och flera av våra advokaters expertis av ledande internationella rankinginstitut av juridiska tjänster.


Legal 500, EMEA 2023

13 rankade verksamhetsområden, 4 jurister rankade i Hall of fame 1 som  Leading Individuals och 3 som Next Generation partners.

Insolvency och Real Estate rankade i Tier 1. Även rankade inom områdena Banking & Finance, Construction, Commercial/Corporate and M&A, Dispute Resolution, Employment, Energy,  IT and Telecoms,  Insurance, Intellectual Property and Media, och Tax.

Läs gärna mer här.

Chambers Europe, 2023

7 rankade verksamhetsområden och 10 individuella rankningar som ledande juridiska rådgivare.

Rankade i de tre översta banden inom områdena Dispute Resolution, Real Estate, Restructuring/Insolvency, Restructuring/Insolvency: Trustees/Administrators och Tax.

Läs gärna mer här.

Chambers Global, 2023

6 individuella rankningar som ledande juridiska rådgivare.

Rankade inom verksamhetsområdena Banking & Finance, Corporate/M&A, Dispute Resolution och International & Cross-Border Capabilities.

Läs gärna mer här.


Hållbarhet

Vi strävar efter en långsiktigt lönsam verksamhet som har en god balans mellan ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Wistrands hållbarhetsarbete syftar till att uppnå en god balans mellan dessa tre aspekter av vårt ansvar.

Ekonomiskt ansvar
Vi ska generera hållbar vinst och trygga vår finansiella ställning på kort- och lång sikt i balans med vårt miljömässiga och sociala ansvar.

Miljömässigt ansvar
Vi ska ta ansvar för att driva en verksamhet som inte påverkar våra naturresurser på ett långsiktigt negativt sätt.

Socialt ansvar
Vi ska ta ansvar för att driva en verksamhet som tar hänsyn till människors hälsa och välbefinnande och därmed bidra till ett välfungerande samhälle.

Vi har identifierat sex områden som vi fokuserar vårt hållbarhetsarbete kring. Dessa fokusområden är:

Goda verksamhetsmetoder
Goda verksamhetsmetoder säkerställer att vi agerar etiskt och hållbart i våra kontakter med omvärlden. Detta innefattar relationer med aktörer vi möter i våra ärenden (ex. klienter, motparter, domstolar och andra myndigheter) men även andra aktörer i vår omgivning (ex. advokatsamfundet, leverantörer och konkurrenter). Området innefattar bl.a. advokatetik, anti-korruptionsarbete, åtgärder mot penningtvätt samt främjande av socialt ansvarstagande i värdekedjan.

Mångfald och inkludering
Alla som ingår i ett samhälle – oavsett hudfärg, ålder, religion, sexualitet, könsidentitet, könsuttryck, fysiska och psykiska funktioner, ekonomiska förutsättningar, kulturell härkomst och etnisk tillhörighet – ska ha samma möjligheter och rättigheter. Wistrands arbete med mångfald och inkludering handlar till stor del om att tillvarata många olika erfarenheter och kunskaper inom ramen för vårt arbete. En bra sammansättning av personer med varierande erfarenheter ökar både effektiviteten och kvaliteten i verksamheten.

Arbetsförhållanden
Wistrands engagemang inom området innebär att kontinuerligt sträva efter att skapa riktlinjer och arbetssätt relaterade till arbete inom Wistrand eller på uppdrag av våra klienter eller hos våra leverantörer som medför goda arbetsförhållanden. Arbetet berör bl.a. sysselsättning och anställningsförhållanden, arbetsvillkor och social trygghet, arbetsmiljö och dialog med representanter, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

Samhällsengagemang och utveckling
Vi är en del av det samhälle vi är verksamma i.  För oss är det naturligt att vi strävar efter att bidra med vår kunskap och våra erfarenheter i olika samhällsnyttiga projekt. Wistrand uppmuntrar sina medarbetare att engagera sig i sådana projekt och med hjälp av sina befintliga kontakter ta ett socialt ansvar. Utbyte med andra aktörer är värdefullt eftersom det hjälper dem och oss att lära och utvecklas. Fokusområdet innefattar bl.a. samhällsengagemang i utbildning och kultur, hälsa, utveckling av och tillgång till teknik samt sociala investeringar.

Miljö
Vårt miljöarbete innefattar att verka för en hållbar resursanvändning och sträva efter att förebygga negativ miljöpåverkan.

Mänskliga rättigheter
Erkännandet av, och respekten för, de mänskliga rättigheterna är avgörande för rättsstatens principer och ligger till grund för de viktigaste institutionerna i samhället, bl.a. rättsväsendet. Vårt mål är att vår verksamhet ska genomsyras av hänsyn till mänskliga fri- och rättigheter. Respekt för dessa är en förutsättning för hållbarhetsarbete inom alla våra fokusområden.


Samarbeten

GALA

Wistrand är exklusiv svensk medlem i Global Advertising Lawyers Association (GALA) som är ett ledande internationellt nätverk av oberoende advokatbyråer specialiserade på reklam- och marknadsrätt.

Läs mer om GALA här.

Återvinningsgalan & Executive Forum

Wistrand är partner till Återvinningsgalan som arrangeras av tidningen Recycling i samarbete med branschorganisationerna Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna.

Läs mer om Återvinningsgalan här.

Wistrand Startup Star

Wistrand Startup Star är en årlig affärsidétävling som Wistrand har arrangerat sedan 2012 i samarbete med SEB och flera andra partners.

Läs mer om Wistrand Startup Star här.

Silicon Vikings New Nordics Pitch Competition

Wistrand är samarbetspartner till tävlingen Silicon Vikings New Nordics Pitch Competition som arrangeras av Silicon Vikings. Tävlingen ger startups och scaleups en plattform att presentera sina innovationer för potentiella investerare.

Läs mer om tävlingen här.

Connect Sverige

Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Wistrand är en av huvudpartnerna i Connects Region Öst.

Läs mer om Connect här.