Pressmeddelanden 9 maj 2009

Panaxia genomför nyemission

Wistrand biträder Erik Penser Bankaktiebolag i samband med att Panaxia Security AB ”publ”, noterat på NGM Equity, genomför en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Genom nyemissionen tillförs Panaxia ca 74,5 miljoner kronor före emissions- och garantikostnader. Wistrands team består av Lars Davidsson ”ansvarig delägare”, Göran Sohlberg, Christel Rockström, Hanna Hjalmarsson och Torbjörn Alklid.

Kontakt