Personuppgiftspolicy

Wistrand (Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB och Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB) värnar om din personliga integritet och är mån om att du ska känna dig trygg med att vi, eller de vi anlitar, i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din personliga integritet. Wistrand har därför antagit en personuppgiftspolicy för behandling av personuppgifter i syfte att säkerställa att samtliga inom organisationen följer tillämplig dataskyddslagstiftning.

Läs vår personuppgiftspolicy här.

Personuppgiftsansvar och kontaktinformation
Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB och Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår personuppgiftsbehandling eller vill åberopa dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning får du gärna kontakta oss på: dataprotection@wistrand.se.

 

Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB
Regeringsgatan 65
Tel: + 46 8 50 72 00 00
Fax: + 46 8 50 73 00 00
sthlm@wistrand.se
Box 7543
103 93 Stockholm

Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB
Lilla Bommen 1
Tel: + 46 31 771 21 00
Fax: + 46 31 771 21 50
gbg@wistrand.se
Box 11920
404 39 Göteborg