Nyheter 1 juni 2008

PLC Which Lawyer? Yearbook 2008 - Wistrand ledande inom rekonstruktion och obestånd

PLC Which lawyer? Yearbook 2008 identifierar och rankar ledande advokater och advokatbyråer inom affärsjuridik i över 90 rättssystem världen över. Rankingen specificeras både på firma- och individnivå. Än en gång återfinns Wistrand bland de främsta advokatbyråerna på listan. Enligt PLC har Wistrand ett generellt sett mycket bra rykte inom affärsjuridik.

Wistrand rekommenderas på följande områden:

 • Bank och Finans
 • Konkurrensrätt/Antitrust
 • Bolagsrätt/M&A
 • Energirätt
 • Immaterialrätt
 • Rekonstruktion och Obeståndsrätt
 • IT & Telekom
 • Tvistelösning

Dessutom rekommenderas följande Wistrandmedarbetare: •Olof Alffram ”Konkurrensrätt/Antitrust, IT & Telekom”

 • Lennart Ernstson ”Fastighetsrätt”
 • Kristina Forsbacka ”Energirätt”
 • Lars Hasp ”IT & Telekom”
 • Rudolf Laurin ”Miljörätt”
 • Leif Ljungholm ”Rekonstruktion och Obestånd”
 • Michael Plogell ”Immaterialrätt”
 • Lars-Olof Svensson ”Rekonstruktion och Obestånd”
 • Ola Wiklund ”Konkurrensrätt/Antitrust”

Vi på Wistrand är naturligtvis mycket glada och stolta över att vår advokatbyrå och dessutom så många enskilda medarbetare får direkta rekommendeationer i PLC Which lawyer? Yearbook 2008. Läs mer i PLCs egen hemsida.