Event 10 oktober 2014

Populärt nätverk för fler kvinnor i styrelser

Allt jag lärde mig i reklambranschen och som visade sig vara fel. Så lyder titeln på temaföreläsningen på årets upplaga av Wistrand Women. Matskribenten och före detta reklamaren Lotta Lundgren gästtalar på Wistrand Advokatbyrås populära nätverksträff för affärskvinnor.

Wistrand Women i Göteborg är ett säkert hösttecken. Årets upplaga är den åttonde i ordningen och Wistrand Advokatbyrå ser fram emot att få besök av ett hundratal affärskvinnor nästa torsdag. Initiativtagare till Wistrand Women är Margareta Andersson och Anne-Marie Pouteaux, bägge delägare på Wistrand Advokatbyrå.

– Vi såg att det fanns för få forum för kvinnliga ledare att skapa affärskontakter i Göteborg så vi samlade ihop namn på kvinnor med intresse för styrelsearbete och ledarskap. Idag består listan av omkring 400 namn, säger Margareta Andersson.

Även på advokatbyråerna är frågan om kvinnligt ledarskap ständigt aktuell, vilket uppmärksammats i media de senaste dagarna.

– Vi vill att Wistrand Women ska fungera som en mötesplats för erfarenhetsutbyte och kontaktskapande. Vi hoppas att det kan leda till fler kvinnor i ledande positioner, både i samhället i stort men också i vår egen verksamhet och bransch, säger Tove Andersson, delägare på Wistrand.

Lotta Lundgren årets gästtalare
Årets upplaga av Wistrand Women gästas av matskribenten och programledaren – tillika Göteborgaren – Lotta Lundgren. Temat är kommunikation, skapande, samarbete och inspiration.

– Lotta har en rolig och annorlunda historia att berätta. Att våga dela med sig av sina egna erfarenheter är alltid mycket uppskattat, säger Ann Schröder, delägare på Wistrand.

– Intresset för nätverket är stort, vilket är mycket glädjande och inte minst ett kvitto på att detta ligger rätt i tiden. Någon brist på kompetenta kvinnor råder inte, avslutar Tove Andersson.

För mer information:
Tove Andersson, delägare, Wistrand Advokatbyrå
E: tove.andersson@wistrand.se
T: +46 31 771 21 74
M: +46 768 69 70 78

Kontakt