Pressmeddelanden 1 januari 2008

Preem, Sveaskog och Södra Skogsägarna investerar i SunPine AB

Wistrand biträdde Kiram AB i samband med Preem, Sveaskog och Södra Skogsägarnas investering i SunPine AB.

Investeringen var på 140 miljoner kronor och skall användas för finansiering av SunPines byggnation av en anläggning i Piteå för framställning av biodiesel genom förädling av tallolja. Ansvarig delägare var advokat Peter Lexenberg. Dessutom medverkade advokaterna Christian Bergqvist och Fredrik Dock.