Nyheter 25 juni 2018

Pristävlingar, reklamlotterier och marknadsföring – nya möjligheter

Nya regler på spelmarknaden påverkar dig som jobbar med marknadsföring. I senaste numret av Kntnt Magasin redogör Erik Ullberg och Gunilla Karlsson för regleringens innebörd och de möjligheter som öppnar sig när den nya lagen inom kort blir verklighet.

Läs hela artikeln här.

Kntnt Magasin är kommunikationsbyrån Kntns blogg där Wistrand genom Erik Ullberg kontinuerligt bidrar med artiklar kring medie- och marknadsrätt.