Pressmeddelanden 19 oktober 2010

Prosolvia-målet avgjort

Den 15 oktober 2010 meddelade Göteborgs tingsrätt dom i det s.k. Prosolvia-målet. Efter en mycket omfattande process avslog tingsrätten Prosolvias konkursbos krav. Wistrands delägare Andreas Rönnheden och Lars-Olof Svensson har agerat ombud åt svaranden.

Prosolvia AB var ett börsnoterat bolag inom IT-sektorn, fokuserat på 3D-teknik i verkstadsindustrin. Efter att bolaget och dess dotterbolag försattes i konkurs i december 1998 väckte konkursboet talan mot Prosolviakoncernens revisorer. Målet, som är ett av de största civilmålen i domstol i Sveriges historia, startade under 2001 och huvudförhandlingen höll på i 101 rättegångsdagar.