Pressmeddelanden 1 juli 2013

Relaton köper fastigheter av Balder

Wistrand har varit rådgivare till Relaton AB vid förvärvet av fastigheterna Partille Skulltorp 1:839 och 1:771 som ägs av Balder Mellanstad AB och Lillstad AB. Fastigheten består av restaurang- och butikslokaler.

 

 

Relaton AB bedriver fastighetsförvaltning.

Wistrands team har bestått av den ansvarige delägaren Per Dalemo samt advokat Lars Gahnström och Martina Blomberg.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E-mail: per.dalemo@wistrand.se
Tel: +46 708 77 56 73