Event 9 maj 2012

Rudolf Laurin om rådande rättspraxis inom handel med utsläppsrätter

Den 9-10 maj arrangerade IBC Euroforum konferensen Tredje handelsperioden för utsläppsrätter.

 

 

 

Rudolf Laurin, delägare inom Miljö & Energi, talade om rådande rättspraxis – reflektioner från verksamhetsutövarperspektivet;

  • Vilka frågor kring utsläppshandel har hittills prövats i domstol?
  • Vilken betydelse kommer dessa ha för kommande handelsperiod?
  • Vad kan osäkerheten kring rättsläget få för konsekvenser?

Läs mer på konferensens informationssida.

Kontakt