Event 25 april 2012

Rudolf Laurin om upphandling av vindkraft

Den 24-25 april anordnade Ecopower Academu konferensen Upphandling av vindkraft – för kommuner, fastighetsbolag och tjänsteföretag.

Rudolf Laurin, delägare inom Miljö & Energi talade på temat ”vad som är den goda affären när det gäller vindkraft”.

Se videoklipp från konferensen här.