Nyheter 20 februari 2020

Rudolf Laurin skriver det svenska kapitlet i International Comparative Legal Guide to: Environment & Climate Change Law 2020

I guiden ges en översikt över hur regelverket ser ut kring frågor som rör miljö och klimatförändringar.

Boken täcker 27 olika jurisdiktioner och ges ut av International Comparative Legal Guide.

Läs kapitlet här