Event 28 november 2011

Rudolf Laurin talar på konferens om vindkraftsprojekt

Den 5-6 december anordnas konferensen ”Vindkraftsprojekt” i Stockholm.

Konferensen behandlar bl a:

• Hur ser Näringsdepartementet på framtiden för svensk vindkraft?
• Checklista för framgångsrika vindkraftsprojekt
• Så fungerar en markägare – nyckeln till framgångsrika projekteringar
• Vad kan vi lära från tidigare vindkraftsprojekt?
• Går det att vända en motståndsrörelse mot vindkraft?
• Nyttjanderätter och kompensationsåtgärder i praktiken

Rudolf Laurin, partner, Wistrand Advokatbyrå, kommer att tala om vilka lagrum vindkraftsprojektören bör beakta.

Läs mer här.