Student 26 februari 2013

Rutin gav seger i Wistrands casetävling

I samband med GAIUS, arbetsmarknadsdagarna för juridikstudenter vid Göteborgs universitet, avgjordes Wistrands casetävling. Segrade gjorde Filip Markhed, 24 år och Daniel Lennartsson, 25 år som bägge läser den åttonde terminen på juristprogrammet.

För tredje året i rad arrangerades Wistrands casetävling för juridikstudenter vid Göteborgs universitet. Det vinnande laget, bestående av Filip Markhed och Daniel Lennartsson som bägge läser den åttonde terminen på juristprogrammet, imponerade stort på juryn.

– Caset var inriktat mot processrätt och ställde höga krav på deltagarnas analys- och argumentationsförmåga. Vinnarna visade genomgående prov på detta och gjorde stort intryck på oss, säger Jerker Hällqvist, Wistrand, som var projektledare för casetävlingen.

Juryns motivering löd;
”För en grundlig och omfattande analys av relevant rätt, och för väl motiverade råd och upplysningar presenterade på ett genomarbetat och välstrukturerat sätt i såväl tal som skrift.”

– Det var ett väldigt roligt och utmanande case. Eftersom det hade viss internationell prägel var vi tvungna att sätta oss in i lagar och konventioner som vi bara berört översiktligt på utbildningen, vilket gjort att vi lärt oss väldigt mycket nytt, säger Filip Markhed.

De båda vinnarna hade rutin från tidigare tävlingar med sig i bagaget, då laget vann priset ”bästa kärandelag” i SM i juridik år 2012.

– Wistrands casetävling skilde sig från SM i juridik då detta blev betydligt mer klientinriktat. Eftersom vi nu hade en klients önskemål att ta hänsyn till ledde det till ett helt annat arbetsupplägg och andra överväganden. Den muntliga föredragningen var otroligt lärorik, säger Daniel Lennartsson.

Juryn bestod av Mårten Hulterström, Erik Ullberg och Jerker Hällqvist, samtliga Wistrand Advokatbyrå och Jens Andreasson, universitetsadjunkt, juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vinsten är 6 000 kr vardera i resecheckar för vinnarna.

För mer information:
Erik Ullberg, advokat, Wistrand Advokatbyrå
E: erik.ullberg@wistrand.se
T: +46 31 771 21 76
M: +46 706 26 21 76

Kontakt