Nyheter 3 november 2014

Så vill spelbolaget motverka matchfixning

Ur Wistrand News #5

Uppgjorda matcher och spel om pengar på uppgjorda matcher är ett aktuellt ämne. Den 22 oktober meddelade Jönköpings tingsrätt dom i Sveriges första åtal angående matchfixning. Henrik Svensson, bolagsjurist på Unibet, berättar här hur de hanterar frågan.

Den 22 oktober 2014 meddelade Jönköpings tingsrätt dom i Sveriges första mål angående matchfixning. Henrik Svensson, tidigare jurist på Wistrand, arbetar idag i London som bolagsjurist på Unibet, där frågan nu är mer aktuell än någonsin.

Hur arbetar ni för att motverka matchfixning?
– Unibet och branschen som sådan har ett starkt intresse av att motverka matchfixning. Utöver ren ekonomisk förlust riskerar spelbolagen att drabbas negativt om allmänhetens förtroende minskar.

Med tanke på att matchfixning är ett komplext problem som berör ett stort antal aktörer med vitt skilda funktioner (idrottsförbund, -klubbar, -utövare, lagstiftare, polis- och åklagarmyndigheter och spelbolag för att nämna några) är det Unibets uppfattning att samarbete och informationsutbyte mellan de olika aktörerna är centralt för att effektivt bekämpa matchfixning.

Unibet är en av grundarna av European Sports Security Association (ESSA). ESSA, som finansieras av de anslutna spelbolagen, samlar in och tillhandahåller information kostnadsfritt till ledande idrottsförbund (t.ex. FIFA och IOK). Med andra ord; de anslutna spelbolagen rapporterar misstänksamheter till ESSA. ESSA analyserar sedan informationen och delar den med medlemmarna och de anslutna idrottsförbunden.

Hur upptäcks matchfixning?
– Spelbolagen ligger relativt sent i händelsekedjan, dvs. vi berörs först när det satsas pengar för att kapitalisera på den uppgjorda idrottshändelsen. Vad Unibet gör är att noga analysera spelbeteenden och spelmönster för att upptäcka misstänksamheter, t.ex. ovanligt höga insatser på ett visst spelobjekt.
En av de stora fördelarna med onlinespelbolagen är att alla kunder är identifierade genom en Know Your Customer (KYC)-process, och att alla spelaktiviteter lagras och är spårbara och analyserbara i efterhand.

Vad gör ni om ni misstänker matchfixning?
– Skulle vi misstänka matchfixning så stänger vi spelobjektet helt för spel.

Vilka lösningar ser ni på problemet?
– Lotteriinspektionen förordar i en utredning från 2013 upprättandet av en central funktion i Sverige för att sammanställa och förmedla information om misstänkt matchfixning. En liknande central funktion föreslås för övrigt i Danmarks och Norges motsvarande utredningar. Något direkt initiativ till inrättandet av en sådan funktion i Sverige finns emellertid inte utan på central nivå hanteras frågan alltjämt av Svenska Fotbollsförbundet och dess sponsor Svenska Spel samt andra intresseorganisationer.

Av erfarenhet vet vi att samarbete och informationsdelning är av största vikt när det gäller att motverka matchfixning. Ett sådant samarbete i Sverige skulle lämpligen kunna formaliseras och regleras inom ramen för en omreglering av den svenska spelmarknaden.