Pressmeddelanden 25 februari 2010

Saab affären i mål, Wistrand företrädde EIB

Wistrand företrädde Europeiska Investeringsbanken (EIB) i samband med lån till SAAB Automobile AB av maximalt 400 miljoner euro för finansiering av projekt relaterade till åtgärder för ökad bränsleeffektivitet och säkerhet.

Lånen garanteras av svenska staten. Wistrands team bestod av Monica Petersson (ansvarig delägare) och Ulf Forsman som arbetade med finansjuridik samt Göran Sohlberg, Erik Hygrell och Christian Bergqvist som arbetade med bolagsrättsliga och närliggande frågor.