Pressmeddelanden 6 december 2018

Scana Steel Björneborg AB i konkurs

Scana Steel Björneborg AB försattes i konkurs den 4 december 2018 och till konkursförvaltare förordnades advokat Niklas Körling.

Bolaget bedriver ståltillverkning och är en ledande leverantör av specialanpassade stålprodukter och skräddarsyr lösningar för olika användningsområden. Bolaget är Björneborgs största arbetsgivare med 200 anställda.

De senaste åren har Scana Steel Björneborg AB redovisat betydande förluster, varför bolaget på sistone har vidtagit effektiviserings- och kostnadsbesparande åtgärder. Inledningsvis i konkursen kommer möjligheterna för fortsatt drift genom försäljning av verksamheten utredas. Detta för att säkra värdet av tillgångarna och fortsatt verksamhet som tryggar anställning för bolagets personal.

Wistrands team består av konkursförvaltare Niklas Körling (ansvarig delägare), Anders Nilsson och Rudolf Laurin (delägare) samt Mariélle Nordbäck, Vandad Ahmedi och Caroline Dunersjö (biträdande jurister).

Läs mer om konkursen här.

För mer information:
Niklas Körling, Advokat / Partner
E: niklas.korling@wistrand.se
D: +46 8 50 72 00 00