Event 9 januari 2019

Seminarium: Framtidsfullmakter, hur går man till väga?

29 januari │Göteborg

De flesta människor drabbas förr eller senare av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd som medför svårigheter att sköta om sig själv och sin ekonomi. Eftersom vanliga fullmakter då riskerar att förlora sin giltighet uppkommer i många familjer bekymmer hur en sådan situation ska hanteras. För många har enda möjligheten hittills varit att ansöka hos kommunens överförmyndarförvaltning om att en god man eller förvaltare utses. Införandet av framtidsfullmakter innebär dock en ny möjlighet för var och en att själv bestämma vem som får fatta beslut i ens angelägenheter senare i livet, när man inte längre själv har möjlighet.

För att belysa detta rättsliga institut bjuder vi nu in till seminarium om hur man kan använda sig av framtidsfullmakter för att själv utse en ställföreträdare och vad man bör tänka på om man överväger att upprätta en sådan.

Tid: tisdagen den 29 januari 2019 kl. 08.00-09.00, frukost serveras från kl. 07.30
Plats: Wistrand Advokatbyrå, Lilla Bommen 1, Göteborg
O.s.a: senast fredagen den 25 januari

Anmäl dig här >>

Vid frågor, vänligen kontakta malin.johannesson@wistrand.se

Varmt välkommen!