Event 29 mars 2018

Seminarium i Göteborg: Förslag på nya regler för gräsrotsfinansiering

Gräsrotsfinansiering, eller crowdfunding, har under senare år växt som ett sätt att skaffa kapital för små och medelstora företag – både som lån och som aktiekapital. Finansieringsformen befinner sig dock i ett regulatoriskt gränsland vilket lagstiftarna nu börjar ta ett grepp om.

Inom loppet av två veckor i mars kom förslag på reglering av gräsrotsfinansiering från både EU-kommissionen och från en statlig utredning. Wistrand anordnar nu ett frukostseminarium där advokaterna Hendrik Kangasmuukko och Kristofer Selvin redogör för förslagen och den reglering som nu är tillämplig på gräsrotsfinansiering – både aktiebaserad och lånebaserad.

När: torsdagen den 26 april kl. 08.00-09.00. Frukost serveras från kl. 07.30.
Adress: Wistrand Advokatbyrå, Lilla Bommen 1, Göteborg
OSA: senast fredag 20 april

Anmäl dig här.

Välkommen!