Event 1 mars 2018

Seminarium i Göteborg: Keep calm and prepare for the GDPR

Den 25 maj 2018 börjar den nya EU-förordningen om dataskydd (GDPR) att tillämpas. Det är med andra ord hög tid att se över hur du ska agera för att säkerställa att reglerna efterföljs; Wistrand bjuder därför in till ett seminarium med handfasta tips kring hur du ror ditt GDPR-projekt i land.

Dataskydd och personuppgiftsfrågor är inte längre en särfråga utan måste beaktas i all verksamhet. Hela organisationen uppifrån och ned måste vara medveten om och förstå hur man efterföljer reglerna. Under seminariet tar Wistrands partner Erik Ullberg och biträdande jurist Gunilla Karlsson upp följande punkter:

  • Grundläggande krav och principer enligt GDPR
  • Nyheter och konsekvenser av GDPR
  • Steg mot efterlevnad – att starta och driva ett projekt för implementering av regelefterlevnad av GDPR

När: torsdagen den 22 mars kl. 08.00-09.00. Frukost serveras från kl. 07.30.
Adress: Wistrand Advokatbyrå, Lilla Bommen 1, Göteborg
OSA: senast fredag 16 mars

Anmäl dig här.

Varmt välkommen!