Event 14 maj 2009

Seminarium ny praxis begränsningsvärden-ökat ansvar

Miljööverdomstolen har i ett antal avgöranden den senaste tiden frångått sin tidigare praxis med rikt- och gränsvärden vid bestämmande av villkor i miljötillstånd och istället infört begreppet begränsningsvärden.

Med anledning av de förändringar som detta kommer att innebära för verksamhetsutövare av miljöfarlig verksamhet inbjuder Wistrand Advokatbyrå och ÅF till ett halvdagsseminarium. Seminariet kommer att hållas den 22 april i Göteborg och den 29 april i Stockholm.

Kontakt