Nyheter 6 oktober 2011

Seminarium om den nya skatteförfarandelagen

Det var fullsatt när Wistrand bjöd in till diskussion kring regeringens förslag till ny skatteförfarandelag. Riksdagsledamöter och företagare lyssnade till panelen som diskuterade hur regeringen bör arbeta för att stärka rättssäkerheten i skattefrågor.

På tisdagen den 4 oktober arrangerade Wistrand ett lunchseminarium om den nya skatteförfarandelagen. I publiken fanns representanter från såväl finansdepartementet som skatteutskottet, inklusive Maria Abrahamsson och dess ordförande Ulf Berg. Utfrågningen leddes av Camilla Littorin, förbundssekreterare FöretagarFörbundet.

Utöver Börje Leidhammar bestod panelen av advokat Göran Lindén, delägare Björn Rosengrens advokatbyrå, Elias Melki, VD Melki Städ och Lars Beckman, moderat riksdagsledamot samt suppleant i skatteutskottet.

De frågor som ännu inte utretts i förslaget till den nya skatteförfarandelagen, och som diskuterades under seminariet är de om dubbelbestraffning, tredjemansrevision samt ersättning för ombudskostnader.

Börje Leidhammar konstaterade avslutningsvis att det återstår en hel del att göra för lagstiftaren för att stärka rättssäkerheten.
– Min förhoppning är att arbetet med att ta bort den skamliga dubbelbestraffningen prioriteras. Högsta förvaltningsdomstolens kommande avgörande om tredjemansrevision blir  spännande att ta del av. Bättre ersättning för företagares rättegångskostnader är nödvändigt för att få en rimlig balans i skatteprocessen.

Läs artikeln på Dagens Juridik här.