Event 30 november 2018

Seminarium: Utomståenderegeln och ny praxis från HFD

11 december. Den s.k. utomståenderegeln i de särskilda bestämmelserna om fåmansföretag i ljuset av Högsta Förvaltningsdomstolens avgörande den 31 maj 2018 (mål nr 732-8)

Årets sista skatteseminarium ägnar vi åt fåmansföretagsbeskattningsreglernas särskilda s.k. utomståenderegel. Om andra personer än de som äger kvalificerade andelar i företaget, s.k. utomstående ägare, i betydande omfattning äger andelar i företaget och har rätt till utdelning, ska andelarna i företaget anses kvalificerade bara om det finns särskilda skäl. Regeln innebär ofta komplicerade tillämpningsproblem, vilka i och med HFD:s avgörande den 31 maj 2018, inte blivit enklare.

Under seminariet gör vi en allmän genomgång av regelns tillämpningsområde, vad som avses med ”särskilda skäl” samt vilka konsekvenser HFD:s avgörande kan få för redan befintliga strukturer, framtida strukturer och särskilt vid avyttring av fåmansföretag till extern köpare.

Tid: tisdagen den 11 december 2018 kl. 12.15-13.00, lunch serveras kl. 12.00
Plats: Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, 7 tr, Stockholm
O.s.a: senast fredag 7 december

ANMÄL DIG

Vid frågor, vänligen kontakta christin.backman@wistrand.se