Pressmeddelanden 2 juli 2013

Sigillet förvärvar fastighet i Göteborg

Wistrand har varit rådgivare till Sigillet Fastighets AB vid förvärvet av fastigheten Göteborg Masthugget 4:5 från T G Holding AB. Fastigheten inrymmer bland annat det tidigare polishuset och ligger på Tredje Långgatan.

 

Sigillet Fastighets AB äger och förvaltar bostads- och kommersiella fastigheter. Sigillet hyr ut lägenheter i Göteborg, Kungälv, Alingsås och Sollentuna samt lokaler i Göteborg, Kungälv, Sandviken, Storvik och Sollentuna.

Wistrands team har bestått av den ansvarige delägaren Per Dalemo samt advokat Henrik Saalman och Martina Blomberg.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E-mail: per.dalemo@wistrand.se
Tel: +46 708 77 56 73