Nyheter 24 oktober 2013

Sigillet förvärvar projekt från Peab

Wistrand har biträtt Sigillet Fastighets AB i samband med förvärv av ett fastighetsprojekt i Alingsås från Peab.

Affären innebär att Sigillet Fastighets AB förvärvar ett bolag innehållande en nybildad och obebyggd fastighet belägen vid Norra Ringgatan i centrala Alingsås på vilken det ska uppföras 24 trygghetslägenheter i hyresrättsform för äldre.

I samband med förvärvet har avtal tecknats med Peab om uppförandet av lägenheterna. Planerad inflyttning är oktober 2014.

Sigillet Fastighets AB äger och förvaltar bostads- och kommersiella fastigheter. Sigillet hyr ut lägenheter i Göteborg, Kungälv, Alingsås och Sollentuna samt lokaler i Göteborg, Kungälv och Sollentuna.

Wistrands team har bestått av den ansvarige delägaren Per Dalemo samt advokaterna Eilert Andersson, Lars Gahnström och Henrik Saalman.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E-mail: per.dalemo@wistrand.se
Tel: +46 708 77 56 73