Pressmeddelanden 24 maj 2013

Sigillet köper fastighet av Vasakronan

Wistrand har varit rådgivare till Sigillet Fastighets AB vid förvärvet av fastigheten Göteborg Lorensberg 55:3 med adress Södra Vägen 25.

Överlåtelsen sker genom en bolagsaffär. Fastigheten uppfördes under slutet av 1800-talet och omfattar ca 1 940 kvm. Mölndal tingsrätt har tidigare huserat i fastigheten men numera hyrs fastigheten ut till Ingrid Segerstedts Gymnasium.

Wistrands team har bestått av den ansvarige delägaren Per Dalemo samt advokaterna Henrik Saalman och Lars Gahnström.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E-mail: per.dalemo@wistrand.se
Tel: +46 708 77 56 73