Pressmeddelanden 5 december 2013

Sigillet köper fyra fastigheter i Göteborg

Wistrand har biträtt Sigillet Fastighets AB i samband med förvärv av fyra fastigheter belägna i Göteborg. Fastigheterna innehåller 75 bostadslägenheter med en sammanlagd bostadsyta om 4 100 kvadratmeter och sex lokaler med en lokalyta om 750 kvadratmeter. Sammanlagda årliga hyresintäkter uppgår till 5,5 miljoner kronor.

Säljare är Lidén Group och Vänersborgs Invest. Affären har genomförts som en bolagsaffär.

Wistrand har biträtt Sigillet Fastighets AB genom ansvarig delägare Per Dalemo samt Henrik Saalman och Martina Blomberg.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E-mail: per.dalemo@wistrand.se
Tel: +46 708 77 56 73