Nyheter 26 september 2016

Singular succession and arbitration agreements remains an elusive issue

Rasmus Lüning har skrivit en artikel i SvJT med anledning av Högsta Domstolens dom i ”Electrolux-målet” (NJA 2016 s 288).

Artikeln behandlar frågan om och i vilken utsträckning den kvarvarande parten är bunden av ett skiljeavtal när en ny motpart påkallar skiljeförfarande efter ett partsbyte (singularsuccession). I artikeln diskuteras även vilken betydelse Högsta Domstolens dom ”De enstegstätade fasaderna II” (NJA 2015 s 1040) kan ha på skiljeavtals bindande verkan i liknande situationer.

Läs hela artikeln här.